بالا نیامدن عجیب بدون هیچ کار خاصی !

سرورهایی که بر پایه ردهت، سنت‌او‌اس و فدورا هستند.
معاونت سایت
آواتار کاربر
پست: 6443
تاریخ عضویت: دوشنبه 21 مرداد 1387, 11:47 pm
محل اقامت: اصفهان

Re: بالا نیامدن عجیب بدون هیچ کار خاصی !

پستتوسط hedayat » چهارشنبه 1 اردیبهشت 1395, 10:06 pm

من خطای خاصی نمی‌بینم! اگه منظور اون خطاهای اول کار هست خطای unload ماژول‌های فعلی هست نه load ماژول جدید!

آواتار کاربر
پست: 786
تاریخ عضویت: پنج شنبه 27 اسفند 1388, 2:46 pm
محل اقامت: شوشتر

Re: بالا نیامدن عجیب بدون هیچ کار خاصی !

پستتوسط sajjads24 » جمعه 2 اردیبهشت 1395, 1:56 am

اخرش هر طوری بود نصبش کردم داداش هدایت شما درست گفتید اون ارور که در متن نوشته چیز خاصی نبود :) .
کد: انتخاب همه
[[email protected] ~]$ su
Password:
[[email protected] sajjad]# cat /usr/share/ati/fglrx-install.log
NOTE: If your system has logged the missing packages required for installation, install them in the order as per the log file to resolve package-dependency issues.
Package compat-libstdc++ is missing from the system. Download the architecture-specific compat-libstdc++-33-*.rpm package and Install it using the command rpm -ivh compat-libstdc++-33-*.rpm where * is version.
Supported adapter detected.
Check if system has the tools required for installation.
Uninstalling any previously installed drivers.
Unloading radeon module...
rmmod: ERROR: Module radeon is in use
Unloading drm module...
rmmod: ERROR: Module drm is in use by: ttm drm_kms_helper radeon
[Message] Kernel Module : Trying to install a precompiled kernel module.
[Message] Kernel Module : Precompiled kernel module version mismatched.
[Message] Kernel Module : Found kernel module build environment, generating kernel module now.
AMD kernel module generator version 2.1
doing Makefile based build for kernel 2.6.x and higher
rm -rf *.c *.h *.o *.ko *.a .??* *.symvers
make -C /lib/modules/3.10.0-229.el7.x86_64/build SUBDIRS=/usr/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x modules
make[1]: Entering directory `/usr/src/kernels/3.10.0-229.el7.x86_64'
  CC [M]  /usr/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/firegl_public.o
  CC [M]  /usr/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/kcl_acpi.o
/usr/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/kcl_acpi.c: In function ‘KCL_ACPI_No_Hotplug’:
/usr/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/kcl_acpi.c:861:22: warning: unused variable ‘pdev’ [-Wunused-variable]
     struct pci_dev  *pdev = (struct pci_dev*)dev;
                      ^
/usr/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/kcl_acpi.c: At top level:
/usr/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/kcl_acpi.c:839:20: warning: ‘KCL_ACPI_Slot_No_Hotplug’ defined but not used [-Wunused-function]
 static acpi_status KCL_ACPI_Slot_No_Hotplug(KCL_ACPI_DevHandle handle, u32 lvl, void *data, void **rv)
                    ^
  CC [M]  /usr/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/kcl_agp.o
  CC [M]  /usr/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/kcl_debug.o
  CC [M]  /usr/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/kcl_ioctl.o
  CC [M]  /usr/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/kcl_io.o
  CC [M]  /usr/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/kcl_pci.o
  CC [M]  /usr/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/kcl_str.o
  CC [M]  /usr/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/kcl_iommu.o
  CC [M]  /usr/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/kcl.o
  CC [M]  /usr/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/kcl_wait.o
  LD [M]  /usr/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/fglrx.o
  Building modules, stage 2.
  MODPOST 1 modules
  CC      /usr/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/fglrx.mod.o
  LD [M]  /usr/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/fglrx.ko
make[1]: Leaving directory `/usr/src/kernels/3.10.0-229.el7.x86_64'
build succeeded with return value 0
duplicating results into driver repository...
done.
You must change your working directory to /lib/modules/fglrx
and then call ./make_install.sh in order to install the built module.
- recreating module dependency list
- trying a sample load of the kernel modules
done.
[Reboot] Kernel Module : dracut
[[email protected] sajjad]# cd /lib/modules/fglrx
[[email protected] fglrx]# ./make_install.sh
- recreating module dependency list
- trying a sample load of the kernel modules
rmmod: ERROR: Module fglrx is in use
done.
[[email protected] fglrx]# aticonfig --initial
Found fglrx primary device section
Using /etc/X11/xorg.conf
Saving back-up to /etc/X11/xorg.conf.fglrx-0
[[email protected] fglrx]#

مراحل نصب روی Redhat 7.1 و CentOS 7.1(1503) به صورت زیر بدون هیچ مشکلی نصب شد :
1- دانلود اخرین نسخه درایور باینری از ساید خود ATI که در حال حاضر نسخه 15.12 با پسوند Run موجود هست :
http://www.ati.com
2-نصب برنامه های مورد نیاز از مخازن :
کد: انتخاب همه
yum install kernel-devel libstdc++ libgcc XFree86-libs fontconfig freetype zlib gcc glib glibc kernel kernel-headers kernel-debug kernel-debug-devel redhat-lsb-core rpm-build

3-استخراج درایور از حالت zip و کپی ان در شاخه home و سپس تغییر مجوز و اجرای درایور :
کد: انتخاب همه
su
chmod a+x amd-driver-installer-15.302-x86.x86_64.run
sh ./amd-driver-installer-15.302-x86.x86_64.run

4-در هنگام نصب حالت اتوماتیک را انتخاب کنید و در پایان سوال reboot سیستم را تایید و پس از راه اندازی مجدد وارد ترمینال شده و به ترتیب کد های زیر را وارد کنید :
کد: انتخاب همه
cat /usr/share/ati/fglrx-install.log
cd /lib/modules/fglrx
./make_install.sh
aticonfig --initial

5-reboot
برای اینکه بت پرستی نباشی ، کافی
نیست که بت ها را شکسته باشی ، باید
خوی بت پرستی را ترک گفته باشی .
"نیچه"

قبلی

بازگشت به ردهت

چه کسی آنلاین است

کاربران حاضر در این انجمن : کاربر عضو شده ای موجود نیست و 10 مهمان