error در yum و dnf و نصب نشدن هیچ برنامه ای در فدورا ۲۴ ؟!

سوالات خود را که در انجمن‌های دیگر قرار نمی‌گیرد اینجا بپرسید.
آواتار کاربر
پست: 786
تاریخ عضویت: پنج شنبه 27 اسفند 1388, 2:46 pm
محل اقامت: شوشتر

error در yum و dnf و نصب نشدن هیچ برنامه ای در فدورا ۲۴ ؟!

پستتوسط sajjads24 » یکشنبه 27 تیر 1395, 10:36 pm

سلام چرا بعد از نصب فدورا ۲۴ با yum یا dnf هیچ برنامه ای نصب نمیشه ؟!
کد: انتخاب همه
[[email protected] sajjad]# dnf install totem-xine totem-xine-plparser xine-lib xine-lib-arts xine-lib-extras-nonfree gstreamer gstreamer-plugins-base gstreamer-plugins-ugly gstreamer-ffmpeg gstreamer-tools gstreamer-plugins-good libdvdread compat-libstdc++-33 libdvdplay libquicktime libde265 x265 vlc-plugin-jack
Last metadata expiration check: 0:34:00 ago on Sun Jul 17 21:50:36 2016.
No package totem-xine available.
No package totem-xine-plparser available.
No package xine-lib-arts available.
No package xine-lib-extras-nonfree available.
Package libdvdread-5.0.3-2.fc24.x86_64 is already installed, skipping.
No package libde265 available.
Error: Unable to find a match.
[[email protected] sajjad]#
برای اینکه بت پرستی نباشی ، کافی
نیست که بت ها را شکسته باشی ، باید
خوی بت پرستی را ترک گفته باشی .
"نیچه"

معاونت سایت
آواتار کاربر
پست: 6441
تاریخ عضویت: دوشنبه 21 مرداد 1387, 11:47 pm
محل اقامت: اصفهان

Re: error در yum و dnf و نصب نشدن هیچ برنامه ای در فدورا ۲۴

پستتوسط hedayat » دوشنبه 28 تیر 1395, 2:07 pm

به گزینه‌ی setopt=strict=no-- به دستور dnf اضافه کنید. البته yum باید نصب کنه به نظرم.

آواتار کاربر
پست: 786
تاریخ عضویت: پنج شنبه 27 اسفند 1388, 2:46 pm
محل اقامت: شوشتر

Re: error در yum و dnf و نصب نشدن هیچ برنامه ای در فدورا ۲۴

پستتوسط sajjads24 » دوشنبه 28 تیر 1395, 4:57 pm

با yum هم تست کردم ولی نشد فقط یک مورد من الان در محل کارم روی vmware نصبش کردم برای دانلود مخازن که بیارمشون خونه ازشون استفاده کنم .
کد: انتخاب همه
[[email protected] ~]$ su
Password:
[[email protected] sajjad]# yum install totem-xine totem-xine-plparser xine-lib xine-lib-arts xine-lib-extras-nonfree gstreamer gstreamer-plugins-base gstreamer-plugins-ugly gstreamer-ffmpeg gstreamer-tools gstreamer-plugins-good libdvdread compat-libstdc++-33 libdvdplay libquicktime libde265 x265 vlc-plugin-jack
Yum command has been deprecated, redirecting to '/usr/bin/dnf install totem-xine totem-xine-plparser xine-lib xine-lib-arts xine-lib-extras-nonfree gstreamer gstreamer-plugins-base gstreamer-plugins-ugly gstreamer-ffmpeg gstreamer-tools gstreamer-plugins-good libdvdread compat-libstdc++-33 libdvdplay libquicktime libde265 x265 vlc-plugin-jack'.
See 'man dnf' and 'man yum2dnf' for more information.
To transfer transaction metadata from yum to DNF, run:
'dnf install python-dnf-plugins-extras-migrate && dnf-2 migrate'

Last metadata expiration check: 0:36:59 ago on Mon Jul 18 16:19:16 2016.
No package totem-xine available.
No package totem-xine-plparser available.
No package xine-lib-arts available.
No package xine-lib-extras-nonfree available.
Package libdvdread-5.0.3-2.fc24.x86_64 is already installed, skipping.
No package libde265 available.
Error: Unable to find a match.
[[email protected] sajjad]#


با گزینه‌ی setopt=strict=no-- انجام شد ولی راهی داره که این گزینه اتوماتیک انجام بشه و هردفه تایپش نکنم ؟
کد: انتخاب همه
[[email protected] sajjad]# yum install --setopt=strict=no totem-xine totem-xine-plparser xine-lib xine-lib-arts xine-lib-extras-nonfree gstreamer gstreamer-plugins-base gstreamer-plugins-ugly gstreamer-ffmpeg gstreamer-tools gstreamer-plugins-good libdvdread compat-libstdc++-33 libdvdplay libquicktime libde265 x265 vlc-plugin-jack   
Yum command has been deprecated, redirecting to '/usr/bin/dnf install --setopt=strict=no totem-xine totem-xine-plparser xine-lib xine-lib-arts xine-lib-extras-nonfree gstreamer gstreamer-plugins-base gstreamer-plugins-ugly gstreamer-ffmpeg gstreamer-tools gstreamer-plugins-good libdvdread compat-libstdc++-33 libdvdplay libquicktime libde265 x265 vlc-plugin-jack'.
See 'man dnf' and 'man yum2dnf' for more information.
To transfer transaction metadata from yum to DNF, run:
'dnf install python-dnf-plugins-extras-migrate && dnf-2 migrate'

Last metadata expiration check: 0:40:29 ago on Mon Jul 18 16:19:16 2016.
No package totem-xine available.
No package totem-xine-plparser available.
No package xine-lib-arts available.
No package xine-lib-extras-nonfree available.
Package libdvdread-5.0.3-2.fc24.x86_64 is already installed, skipping.
No package libde265 available.
Dependencies resolved.
=============================================================================
 Package                Arch   Version          Repository              Size
=============================================================================
Installing:
 SDL                    x86_64 1.2.15-21.fc24   fedora                 213 k
 SDL_image              x86_64 1.2.12-14.fc24   fedora                  46 k
 a52dec                 x86_64 0.7.4-19.fc24    rpmfusion-free          65 k
 compat-libstdc++-33    x86_64 3.2.3-68.16.fc24 fedora                 193 k
 faad2-libs             x86_64 1:2.7-6.fc24     rpmfusion-free         153 k
 ffmpeg-libs            x86_64 3.0.2-1.fc24     rpmfusion-free         5.8 M
 fluidsynth-libs        x86_64 1.1.6-7.fc24     fedora                 232 k
 fribidi                x86_64 0.19.7-2.fc24    fedora                  70 k
 game-music-emu         x86_64 0.6.0-8.fc24     fedora                 156 k
 gstreamer              x86_64 0.10.36-14.fc24  fedora                 992 k
 gstreamer-ffmpeg       x86_64 0.10.13-15.fc24  rpmfusion-free         2.9 M
 gstreamer-plugins-base x86_64 0.10.36-14.fc24  fedora                 1.3 M
 gstreamer-plugins-good x86_64 0.10.31-16.fc24  fedora                 1.6 M
 gstreamer-plugins-ugly x86_64 0.10.19-19.fc24  rpmfusion-free         315 k
 gstreamer-tools        x86_64 0.10.36-14.fc24  fedora                  32 k
 jack-audio-connection-kit
                        x86_64 1.9.10-5.fc24    fedora                 555 k
 lame-libs              x86_64 3.99.5-5.fc24    forensics              343 k
 lash                   x86_64 0.5.4-24.fc24    fedora                 157 k
 libass                 x86_64 0.13.1-2.fc24    fedora                  95 k
 libbluray              x86_64 0.9.3-1.fc24     fedora                 149 k
 libcddb                x86_64 1.3.2-19.fc24    fedora                  74 k
 libcdio                x86_64 0.93-7.fc24      fedora                 240 k
 libchromaprint         x86_64 1.2-4.fc24       fedora                  52 k
 libdc1394              x86_64 2.2.2-5.fc24     fedora                 122 k
 libdca                 x86_64 0.0.5-9.fc24     rpmfusion-free         105 k
 libdvbpsi              x86_64 1.3.0-1.fc24     rpmfusion-free         101 k
 libdvdplay             x86_64 1.0.1-5.1        rpm-sphere              38 k
 libebml                x86_64 1.3.3-3.fc24     fedora                  76 k
 libffado               x86_64 2.2.1-8.fc24     fedora                 690 k
 libkate                x86_64 0.4.1-7.fc24     fedora                  56 k
 libmad                 x86_64 0.15.1b-17.fc24  rpmfusion-free          78 k
 libmatroska            x86_64 1.4.4-2.fc24     fedora                 145 k
 libmodplug             x86_64 1:0.8.8.5-8.fc24 fedora                 170 k
 libmpeg2               x86_64 0.5.1-11.fc24    rpmfusion-free          72 k
 libquicktime           x86_64 1.2.4-21.fc24    rpmfusion-free         325 k
 libtiger               x86_64 0.3.4-11.fc24    fedora                  41 k
 libupnp                x86_64 1.6.19-5.fc24    fedora                 105 k
 libva                  x86_64 1.7.1-1.fc24     updates                 88 k
 libxml++               x86_64 2.40.1-2.fc24    fedora                  89 k
 live555                x86_64 2016.05.20-1.fc24
                                                rpmfusion-free         360 k
 opencore-amr           x86_64 0.1.3-4.fc24     rpmfusion-free         176 k
 opencv-core            x86_64 2.4.12.3-3.fc24  fedora                 1.8 M
 schroedinger           x86_64 1.0.11-10.fc24   fedora                 325 k
 twolame-libs           x86_64 0.3.13-4.fc24    rpmfusion-free          54 k
 vlc-core               x86_64 3.0.0-0.2.fc24   rpmfusion-free-updates 7.9 M
 vlc-plugin-jack        x86_64 3.0.0-0.2.fc24   rpmfusion-free-updates  57 k
 x264-libs              x86_64 0.148-7.20160614gita5e06b9.fc24
                                                forensics              592 k
 x265                   x86_64 1.9-1.fc24       rpmfusion-free          41 k
 x265-libs              x86_64 1.9-1.fc24       forensics              555 k
 xine-lib               x86_64 1.2.6-10.fc24    rpmfusion-free-updates 2.5 M
 xvidcore               x86_64 1.3.4-2.fc24     forensics              262 k
 zvbi                   x86_64 0.2.35-1.fc24    fedora                 414 k

Transaction Summary
=============================================================================
Install  52 Packages

Total download size: 33 M
Installed size: 108 M
Is this ok [y/N]:
برای اینکه بت پرستی نباشی ، کافی
نیست که بت ها را شکسته باشی ، باید
خوی بت پرستی را ترک گفته باشی .
"نیچه"

آواتار کاربر
پست: 786
تاریخ عضویت: پنج شنبه 27 اسفند 1388, 2:46 pm
محل اقامت: شوشتر

Re: error در yum و dnf و نصب نشدن هیچ برنامه ای در فدورا ۲۴

پستتوسط sajjads24 » دوشنبه 28 تیر 1395, 10:31 pm

یک ارور دیگه هم هست که نمیدونم چرا اینطوری میشه !:
کد: انتخاب همه
[[email protected] sajjad]# yum install --setopt=strict=no gstreamer-plugins-ugly gstreamer-plugins-good gstreamer-plugins-base gstreamer-plugins-bad-free gstreamer-plugins-bad gstreamer-ffmpeg gstreamer1-plugins-ugly gstreamer1-plugins-good-extras gstreamer1-plugins-good gstreamer1-plugins-base gstreamer1-plugins-bad-freeworld gstreamer1-plugins-bad-free-extras gstreamer1-plugins-bad-free gstreamer1-libav gstreamer1 gstreamer libdvdcss libffmpeg x264 faad mpeg2dec faad2 h264enc gstreamer1-libav ogmrip  audacious-plugins-freeworld-mp3
Yum command has been deprecated, redirecting to '/usr/bin/dnf install --setopt=strict=no gstreamer-plugins-ugly gstreamer-plugins-good gstreamer-plugins-base gstreamer-plugins-bad-free gstreamer-plugins-bad gstreamer-ffmpeg gstreamer1-plugins-ugly gstreamer1-plugins-good-extras gstreamer1-plugins-good gstreamer1-plugins-base gstreamer1-plugins-bad-freeworld gstreamer1-plugins-bad-free-extras gstreamer1-plugins-bad-free gstreamer1-libav gstreamer1 gstreamer libdvdcss libffmpeg x264 faad mpeg2dec faad2 h264enc gstreamer1-libav ogmrip audacious-plugins-freeworld-mp3'.
See 'man dnf' and 'man yum2dnf' for more information.
To transfer transaction metadata from yum to DNF, run:
'dnf install python-dnf-plugins-extras-migrate && dnf-2 migrate'

Error: Failed to synchronize cache for repo 'fedora'
[[email protected] sajjad]#

این ارور چطوری درست میشه ؟
برای اینکه بت پرستی نباشی ، کافی
نیست که بت ها را شکسته باشی ، باید
خوی بت پرستی را ترک گفته باشی .
"نیچه"

معاونت سایت
آواتار کاربر
پست: 6441
تاریخ عضویت: دوشنبه 21 مرداد 1387, 11:47 pm
محل اقامت: اصفهان

Re: error در yum و dnf و نصب نشدن هیچ برنامه ای در فدورا ۲۴

پستتوسط hedayat » دوشنبه 28 تیر 1395, 11:53 pm

۱. کافیه strict=no رو بگذارید توی dnf.conf
۲. البته شما دارین از dnf استفاده میکنید:
Yum command has been deprecated, redirecting to '/usr/bin/dnf install --setopt=strict=no

اگه میخواین از yum استفاده کنید واقعا باید yum رو نصب کنید! الان وقتی میزنید yum در واقع dnf اجرا میشه. برای همینم اون گزینه رو لازم داره.

۳. ظاهرا مشکلش اتصال اینترنته.

آواتار کاربر
پست: 786
تاریخ عضویت: پنج شنبه 27 اسفند 1388, 2:46 pm
محل اقامت: شوشتر

Re: error در yum و dnf و نصب نشدن هیچ برنامه ای در فدورا ۲۴

پستتوسط sajjads24 » پنج شنبه 27 مرداد 1395, 3:12 am

یک سوال پس چرا وقتی با dnf میخوام نصب کنم بازم ارور میده ؟!
کد: انتخاب همه
[[email protected] sajjad]# dnf install k3b-extras-nonfree vcdimager normalize transcode lame
Last metadata expiration check: 0:17:10 ago on Thu Aug 18 02:54:52 2016.
No package k3b-extras-nonfree available.
Error: Unable to find a match.
[[email protected] sajjad]#

من که اول دستور dnf نوشتم !
یا این پیام خطا رو میده :
کد: انتخاب همه
[[email protected] sajjad]# dnf install k3b-extras-nonfree vcdimager normalize transcode lame
Error: Failed to synchronize cache for repo 'updates'
[[email protected] sajjad]#
برای اینکه بت پرستی نباشی ، کافی
نیست که بت ها را شکسته باشی ، باید
خوی بت پرستی را ترک گفته باشی .
"نیچه"

معاونت سایت
آواتار کاربر
پست: 6441
تاریخ عضویت: دوشنبه 21 مرداد 1387, 11:47 pm
محل اقامت: اصفهان

Re: error در yum و dnf و نصب نشدن هیچ برنامه ای در فدورا ۲۴

پستتوسط hedayat » شنبه 30 مرداد 1395, 2:30 pm

۱. مورد ۱ که بالا گفتم رو انجام دادین؟
۲. این خطا به خاطر اینترنته کلا:
Failed to synchronize cache for repo

دوباره تلاش کنید یا یه مشکلی توی ارتباط اینترنتی هست.

آواتار کاربر
پست: 786
تاریخ عضویت: پنج شنبه 27 اسفند 1388, 2:46 pm
محل اقامت: شوشتر

Re: error در yum و dnf و نصب نشدن هیچ برنامه ای در فدورا ۲۴

پستتوسط sajjads24 » شنبه 30 مرداد 1395, 3:44 pm

اره مورد یک رو که انجام میدم شروع به دانلود میکنه ولی بعد از نیم ساعت متوقف میشه و این ارور :
کد: انتخاب همه
Error: Failed to synchronize cache for repo 'updates'

میده !
خوب فک کنم ایراد از DNS های اینترنتم باشه فقط یک راهنمایی میخواستم میشه لطفا راهنمایی کنید خود شما از کدام DNS ها استفاده میکنی ؟
(منم میخوام از dns های شما استفاده کنم.)
برای اینکه بت پرستی نباشی ، کافی
نیست که بت ها را شکسته باشی ، باید
خوی بت پرستی را ترک گفته باشی .
"نیچه"

معاونت سایت
آواتار کاربر
پست: 6441
تاریخ عضویت: دوشنبه 21 مرداد 1387, 11:47 pm
محل اقامت: اصفهان

Re: error در yum و dnf و نصب نشدن هیچ برنامه ای در فدورا ۲۴

پستتوسط hedayat » یکشنبه 31 مرداد 1395, 1:01 pm

من از dns پیش‌فرض هر جا که میرم استفاده میکنم ولی اگه جایی dnsش اذیت کنه 4.2.2.4 و 8.8.8.8 رو هم علاوه بر dns پیش‌فرضش اضافه میکنم.

آواتار کاربر
پست: 786
تاریخ عضویت: پنج شنبه 27 اسفند 1388, 2:46 pm
محل اقامت: شوشتر

Re: error در yum و dnf و نصب نشدن هیچ برنامه ای در فدورا ۲۴

پستتوسط sajjads24 » یکشنبه 31 مرداد 1395, 3:16 pm

هدایت جان مشکل از همین DNS بود درست شد و همه بسته ها رو دانلود کردم ولی نمیدونم چرا برای نصبش Error sumary میده :!؟
کد: انتخاب همه
[SKIPPED] qt5-qtbase-mysql-5.6.1-3.fc24.x86_64.rpm: Already downloaded     
[SKIPPED] qt5-qtbase-gui-5.6.1-3.fc24.x86_64.rpm: Already downloaded       
[SKIPPED] kf5-frameworkintegration-5.25.0-1.fc24.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] kf5-frameworkintegration-libs-5.25.0-1.fc24.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] kf5-filesystem-5.25.0-2.fc24.x86_64.rpm: Already downloaded       
[SKIPPED] nss-3.26.0-1.0.fc24.x86_64.rpm: Already downloaded               
[SKIPPED] nss-softokn-3.26.0-1.0.fc24.x86_64.rpm: Already downloaded       
[SKIPPED] nss-util-3.26.0-1.0.fc24.x86_64.rpm: Already downloaded           
[SKIPPED] nss-softokn-freebl-3.26.0-1.0.fc24.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] nss-tools-3.26.0-1.0.fc24.x86_64.rpm: Already downloaded         
[SKIPPED] nss-sysinit-3.26.0-1.0.fc24.x86_64.rpm: Already downloaded       
[SKIPPED] nss-softokn-freebl-3.26.0-1.0.fc24.i686.rpm: Already downloaded   
[SKIPPED] libpurple-2.11.0-1.fc24.x86_64.rpm: Already downloaded           
[SKIPPED] kde-runtime-16.04.3-1.fc24.x86_64.rpm: Already downloaded         
[SKIPPED] kde-runtime-flags-16.04.3-1.fc24.noarch.rpm: Already downloaded   
[SKIPPED] kde-runtime-libs-16.04.3-1.fc24.x86_64.rpm: Already downloaded   
[SKIPPED] kde-runtime-drkonqi-16.04.3-1.fc24.x86_64.rpm: Already downloaded
Running transaction check
Transaction check succeeded.
Running transaction test
Error: Transaction check error:
  file /etc/OpenCL/vendors/pocl.icd from install of pocl-0.13-4.fc24.i686 conflicts with file from package pocl-0.13-4.fc24.x86_64
  file /usr/bin/pocl-standalone from install of pocl-0.13-4.fc24.i686 conflicts with file from package pocl-0.13-4.fc24.x86_64

Error Summary
-------------

[[email protected] sajjad]#

من دستور dnf remove pocl رو زدم و پاکش کردم ولی بازم این ارور میاد !!؟
برای اینکه بت پرستی نباشی ، کافی
نیست که بت ها را شکسته باشی ، باید
خوی بت پرستی را ترک گفته باشی .
"نیچه"

بعدی

بازگشت به عمومی

چه کسی آنلاین است

کاربران حاضر در این انجمن : کاربر عضو شده ای موجود نیست و 4 مهمان