مشکل با نصب دسکتاپ ها و گروه های نرم افزاری از مخزن local ?

سوالات خود را که در انجمن‌های دیگر قرار نمی‌گیرد اینجا بپرسید.
معاونت سایت
آواتار کاربر
پست: 6446
تاریخ عضویت: دوشنبه 21 مرداد 1387, 11:47 pm
محل اقامت: اصفهان

Re: مشکل با نصب دسکتاپ ها و گروه های نرم افزاری از مخزن loca

پستتوسط hedayat » شنبه 27 شهریور 1395, 11:00 am

هر گروه شامل یک سری نرم‌افزار اصلی و یک سری نرم‌افزار انتخابی هست. فکر کنم همین که اصلی‌ها نصب باشه میگه گروه نصبه. ولی یه دستوری باید برای نصب کاملش باشه... بذارین ببینم... اینطوری بزنید:
dnf group install with-optional 'Sound and Video'

آواتار کاربر
پست: 786
تاریخ عضویت: پنج شنبه 27 اسفند 1388, 2:46 pm
محل اقامت: شوشتر

Re: مشکل با نصب دسکتاپ ها و گروه های نرم افزاری از مخزن loca

پستتوسط sajjads24 » یکشنبه 27 شهریور 1395, 3:02 am

نه هدایت جان نشد بازم میگه metadata مشکل داره !:
کد: انتخاب همه
[[email protected] sajjad]# dnf group install with-optional 'Sound and Video'Last metadata expiration check: 0:00:50 ago on Sun Sep 18 02:56:24 2016.
Group 'Sound and Video' is already installed, skipping.
Dependencies resolved.
Nothing to do.
Complete!
[[email protected] sajjad]#

راستی من با نصب دسکتاپ ها هم مشکل دارم و الان که دسکتاپ Gnome نصب نیست وقتی کد رو میزنم این پیام رو میده :
کد: انتخاب همه
[[email protected] sajjad]# dnf install @gnome-desktop
Last metadata expiration check: 0:04:47 ago on Sun Sep 18 02:56:24 2016.
Group 'GNOME' is already installed, skipping.
Dependencies resolved.
Nothing to do.
Complete!
[[email protected] sajjad]#

خوب الان که دسکتاپ گنوم نصب نیست پس چرا این پیام رو میده ؟!
راستی من در فایل dnf.conf این تنظیمات رو خودم اضافه کردم ممکنه به خاطر این مشکل پیش بیاد ؟
کد: انتخاب همه
[main]
gpgcheck=1
keepcache=true
deltarpm=true
fastestmirror=true
installonly_limit=2
strict=no
exclude=xorg-x11-server-Xorg xorg-x11-server-common kernel*
clean_requirements_on_remove=True
metadata_expire=0
metadata_timer_sync=0
برای اینکه بت پرستی نباشی ، کافی
نیست که بت ها را شکسته باشی ، باید
خوی بت پرستی را ترک گفته باشی .
"نیچه"

معاونت سایت
آواتار کاربر
پست: 6446
تاریخ عضویت: دوشنبه 21 مرداد 1387, 11:47 pm
محل اقامت: اصفهان

Re: مشکل با نصب دسکتاپ ها و گروه های نرم افزاری از مخزن loca

پستتوسط hedayat » یکشنبه 28 شهریور 1395, 9:33 am

نه این خطایی نداده و نمیگه که metadata مشکل داره.

اون metadata_expire=0 رو موقت برش دارین ببینین فرقی میکنه؟

آواتار کاربر
پست: 786
تاریخ عضویت: پنج شنبه 27 اسفند 1388, 2:46 pm
محل اقامت: شوشتر

Re: مشکل با نصب دسکتاپ ها و گروه های نرم افزاری از مخزن loca

پستتوسط sajjads24 » دوشنبه 29 شهریور 1395, 1:55 pm

کد metadata_expire=0 رو برداشتم ولی تفاوتی نکرد و همچنان هر چیزی که میخوام نصب کنم همین پیام میاد و مینویسه نصب شده !
و عجیبتر اینه که یک ساعت پیش دیگه بخیال شدم از مخزن محلی برنامه نصب کنم و فایل های repo خود فدورا رو کپی کردم و میخواستم آنلاین از اینترنت دسکتاپ گنوم و چند گروه نرم افزاری رو نصب کنم که دیدم بازم همین خطا رو میده و مینویسه قبلا نصب شده!؟ :-(
وقتی دسکتاپ و یا گروه نرم افزاری و یا حتی یک برنامه خاص نصب نیست بر چه اساسی مینویسه نصب هست ؟
برای اینکه بت پرستی نباشی ، کافی
نیست که بت ها را شکسته باشی ، باید
خوی بت پرستی را ترک گفته باشی .
"نیچه"

معاونت سایت
آواتار کاربر
پست: 6446
تاریخ عضویت: دوشنبه 21 مرداد 1387, 11:47 pm
محل اقامت: اصفهان

Re: مشکل با نصب دسکتاپ ها و گروه های نرم افزاری از مخزن loca

پستتوسط hedayat » سه شنبه 29 شهریور 1395, 2:23 am

نمیدونم والا. احیانا از دستور dnf group mark استفاده نکردید؟
در ضمن این خطا نیست که میگه نصب هست!

میگم یه بار دستور
dnf group mark remove 'esme gorooh'
رو بزنید بعد
dnf group install 'esme gorooh'
رو بزنید ببینین چی میشه؟

آواتار کاربر
پست: 786
تاریخ عضویت: پنج شنبه 27 اسفند 1388, 2:46 pm
محل اقامت: شوشتر

Re: مشکل با نصب دسکتاپ ها و گروه های نرم افزاری از مخزن loca

پستتوسط sajjads24 » چهارشنبه 31 شهریور 1395, 12:24 pm

یک بار استفاده کردم خروجیش رو در اخرین پست صفحه قبل گذاشتم ولی درست نشد.
این خروجی دستور:
کد: انتخاب همه
[[email protected] ~]$ su
Password:
[[email protected] sajjad]# dnf group mark remove 'Development Tools' 'LibreOffice' 'Sound and Video'
fedoradns                                    115 MB/s | 5.8 MB     00:00   
Groups marked removed: Development Tools,LibreOffice,Sound and Video
[[email protected] sajjad]# dnf group install 'Development Tools' 'LibreOffice' 'Sound and Video'
fedoradns                                    159 MB/s | 5.8 MB     00:00   
Dependencies resolved.
=============================================================================
 Group              Packages                                               
=============================================================================
Marking packages as installed by the group:
 @LibreOffice       libreoffice-draw   libreoffice-pyuno         libreoffice-math
                    libreoffice-writer libreoffice-calc          libreoffice-impress
                    libreoffice-graphicfilter
                                       libreoffice-emailmerge             
 @Sound and Video   genisoimage        amarok                    dvdauthor
                    argyllcms          sox                       vdr-femon
                    wodim              jack-audio-connection-kit audacious
                    juk                audacity                  k3b       
                    vdr                xmms                      cdparanoia
                    dvgrab             vorbis-tools              banshee   
                    rhythmbox          dragon                    isomaster
 @Development Tools systemtap          git                       gettext   
                    rcs                patchutils                expect   
                    subversion         diffstat                  cvs       
                    doxygen            patch                     subunit   
Is this ok [y/N]: y
Complete!
[[email protected] sajjad]#

و دوباره دستور نصب رو میزنم اینطوری میشه :
کد: انتخاب همه
[[email protected] sajjad]# dnf group install 'Development Tools' 'LibreOffice' 'Sound and Video'
fedoradns                                    181 MB/s | 5.8 MB     00:00   
Group 'Development Tools' is already installed, skipping.
Group 'LibreOffice' is already installed, skipping.
Group 'Sound and Video' is already installed, skipping.
Dependencies resolved.
Nothing to do.
Complete!
[[email protected] sajjad]#
برای اینکه بت پرستی نباشی ، کافی
نیست که بت ها را شکسته باشی ، باید
خوی بت پرستی را ترک گفته باشی .
"نیچه"

آواتار کاربر
پست: 786
تاریخ عضویت: پنج شنبه 27 اسفند 1388, 2:46 pm
محل اقامت: شوشتر

Re: مشکل با نصب دسکتاپ ها و گروه های نرم افزاری از مخزن loca

پستتوسط sajjads24 » چهارشنبه 31 شهریور 1395, 12:47 pm

هدایت جان فک کنم مشکل از همین مارک کردن گروه ها بود اینو ببین فک کنم درست شد :
کد: انتخاب همه
[[email protected] ~]$ su
Password:
[[email protected] sajjad]# dnf group mark remove
fedoradns                                    176 MB/s | 5.8 MB     00:00   
[[email protected] sajjad]# dnf group install with-optional 'Development Tools' 'LibreOffice' 'Sound and Video'
fedoradns                                    182 MB/s | 5.8 MB     00:00   
Group 'Development Tools' is already installed, skipping.
Group 'LibreOffice' is already installed, skipping.
Group 'Sound and Video' is already installed, skipping.
Dependencies resolved.
Nothing to do.
Complete!
[[email protected] sajjad]# dnf group mark remove 'Development Tools' 'LibreOffice' 'Sound and Video'
fedoradns                                    179 MB/s | 5.8 MB     00:00   
Groups marked removed: Development Tools,LibreOffice,Sound and Video
[[email protected] sajjad]# dnf group install with-optional 'Development Tools' 'LibreOffice' 'Sound and Video'
fedoradns                                    179 MB/s | 5.8 MB     00:00   
Dependencies resolved.
=============================================================================
 Group        Packages                                                     
=============================================================================
Marking packages as installed by the group:
 @LibreOffice libreoffice-math          libreoffice-pyuno  libreoffice-calc
              libreoffice-graphicfilter libreoffice-writer libreoffice-impress
              libreoffice-emailmerge    libreoffice-draw                   
 @Sound and Video
              vdr                       genisoimage        pitivi         
              dragon                    k3b                jack-audio-connection-kit
              isomaster                 argyllcms          multimedia-menus
              dvdauthor                 dvgrab             alsamixergui   
              rosegarden4               xmms               rhythmbox       
              sox                       totem-nautilus     vorbis-tools   
              banshee                   amarok             audacious       
              juk                       audacity           cdparanoia     
              vdr-femon                 wodim              totem           
              rakarrack                                                   
 @Development Tools
              subunit                   cvs                rcs             
              expect                    diffstat           subversion     
              gettext                   bzr                git             
              mercurial                 highlight          systemtap       
              patchutils                doxygen            patch           
              scanmem                   tkcvs                             
=============================================================================
 Package                    Arch   Version                   Repository
                                                                        Size
=============================================================================
Installing:
 alsamixergui               x86_64 0.9.0-0.22.rc2.fc24       fedoradns  42 k
 bzr                        x86_64 2.6.0-13.fc24             fedoradns 6.3 M
 clutter-gst3               x86_64 3.0.18-1.fc24             fedoradns  78 k
 frei0r-plugins             x86_64 1.5-1.fc24                fedoradns 544 k
 gavl                       x86_64 1.4.0-8.fc24              fedoradns 2.6 M
 gst-editing-services       x86_64 1.8.2-1.fc24              fedoradns 386 k
 gst-transcoder             x86_64 1.8.2-1.fc24              fedoradns  49 k
 gvfs-fuse                  x86_64 1.28.3-1.fc24             fedoradns  51 k
 highlight                  x86_64 3.22-7.fc24               fedoradns 675 k
 libgdither                 x86_64 0.6-11.fc24               fedoradns  24 k
 liblo                      x86_64 0.28-2.fc24               fedoradns  69 k
 liblrdf                    x86_64 0.5.0-10.fc24             fedoradns  31 k
 mercurial                  x86_64 3.7.3-1.fc24              fedoradns 3.3 M
 multimedia-menus           noarch 0.3.4-8.fc24              fedoradns  79 k
 nautilus-extensions        x86_64 3.20.2-1.fc24             fedoradns  82 k
 pitivi                     x86_64 0.96-2.fc24               fedoradns 3.0 M
 python2-ecdsa              noarch 0.13-3.fc24               fedoradns  88 k
 python2-paramiko           noarch 1.16.0-1.fc24             fedoradns 261 k
 python3-canberra           noarch 0-0.10.git88c53cd.fc24    fedoradns  26 k
 python3-cycler             noarch 0.9.0-7.fc24              fedoradns  16 k
 python3-dateutil           noarch 1:2.5.2-2.fc24            fedoradns 251 k
 python3-gstreamer1         x86_64 1.8.2-1.fc24              fedoradns  87 k
 python3-matplotlib         x86_64 1.5.2-0.1.rc2.fc24        fedoradns  39 M
 python3-matplotlib-gtk3    x86_64 1.5.2-0.1.rc2.fc24        fedoradns  64 k
 python3-matplotlib-tk      x86_64 1.5.2-0.1.rc2.fc24        fedoradns  60 k
 python3-pyparsing          noarch 2.1.5-1.fc24              fedoradns 120 k
 python3-tkinter            x86_64 3.5.1-13.fc24             fedoradns 354 k
 rakarrack                  x86_64 0.6.2-0.8.20140723git7dba0c4.fc23
                                                             fedoradns 2.2 M
 rosegarden4                x86_64 16.02-2.fc24              fedoradns 7.7 M
 rosegarden4-feta-fonts     noarch 16.02-2.fc24              fedoradns  72 k
 rosegarden4-parmesan-fonts noarch 16.02-2.fc24              fedoradns  67 k
 scanmem                    x86_64 0.15.8-1.fc24             fedoradns  72 k
 tkcvs                      noarch 8.2.3-3.fc24              fedoradns 398 k
 totem                      x86_64 1:3.20.1-1.fc24           fedoradns 2.3 M
 totem-nautilus             x86_64 1:3.20.1-1.fc24           fedoradns  45 k

Transaction Summary
=============================================================================
Install  35 Packages

Total size: 70 M
Installed size: 171 M
Is this ok [y/N]: y
Downloading Packages:
Running transaction check
Transaction check succeeded.
Running transaction test
Transaction test succeeded.
Running transaction
  Installing  : python3-tkinter-3.5.1-13.fc24.x86_64                    1/35
  Installing  : libgdither-0.6-11.fc24.x86_64                           2/35
/sbin/ldconfig: /lib/libOpenCL.so.1 is not a symbolic link

/sbin/ldconfig: /lib64/libOpenCL.so.1 is not a symbolic link

  Installing  : gavl-1.4.0-8.fc24.x86_64                                3/35
/sbin/ldconfig: /lib/libOpenCL.so.1 is not a symbolic link

/sbin/ldconfig: /lib64/libOpenCL.so.1 is not a symbolic link

  Installing  : frei0r-plugins-1.5-1.fc24.x86_64                        4/35
  Installing  : python3-pyparsing-2.1.5-1.fc24.noarch                   5/35
  Installing  : python3-dateutil-1:2.5.2-2.fc24.noarch                  6/35
  Installing  : python3-cycler-0.9.0-7.fc24.noarch                      7/35
  Installing  : python3-matplotlib-tk-1.5.2-0.1.rc2.fc24.x86_64         8/35
  Installing  : python3-matplotlib-1.5.2-0.1.rc2.fc24.x86_64            9/35
  Installing  : python3-matplotlib-gtk3-1.5.2-0.1.rc2.fc24.x86_64      10/35
  Installing  : python2-ecdsa-0.13-3.fc24.noarch                       11/35
  Installing  : python2-paramiko-1.16.0-1.fc24.noarch                  12/35
  Installing  : nautilus-extensions-3.20.2-1.fc24.x86_64               13/35
/sbin/ldconfig: /lib/libOpenCL.so.1 is not a symbolic link

/sbin/ldconfig: /lib64/libOpenCL.so.1 is not a symbolic link

  Installing  : rosegarden4-parmesan-fonts-16.02-2.fc24.noarch         14/35
  Installing  : rosegarden4-feta-fonts-16.02-2.fc24.noarch             15/35
  Installing  : liblrdf-0.5.0-10.fc24.x86_64                           16/35
/sbin/ldconfig: /lib/libOpenCL.so.1 is not a symbolic link

/sbin/ldconfig: /lib64/libOpenCL.so.1 is not a symbolic link

  Installing  : liblo-0.28-2.fc24.x86_64                               17/35
/sbin/ldconfig: /lib/libOpenCL.so.1 is not a symbolic link

/sbin/ldconfig: /lib64/libOpenCL.so.1 is not a symbolic link

  Installing  : gvfs-fuse-1.28.3-1.fc24.x86_64                         18/35
  Installing  : clutter-gst3-3.0.18-1.fc24.x86_64                      19/35
/sbin/ldconfig: /lib/libOpenCL.so.1 is not a symbolic link

/sbin/ldconfig: /lib64/libOpenCL.so.1 is not a symbolic link

  Installing  : totem-1:3.20.1-1.fc24.x86_64                           20/35
/sbin/ldconfig: /lib/libOpenCL.so.1 is not a symbolic link

/sbin/ldconfig: /lib64/libOpenCL.so.1 is not a symbolic link

  Installing  : python3-gstreamer1-1.8.2-1.fc24.x86_64                 21/35
  Installing  : python3-canberra-0-0.10.git88c53cd.fc24.noarch         22/35
  Installing  : gst-transcoder-1.8.2-1.fc24.x86_64                     23/35
/sbin/ldconfig: /lib/libOpenCL.so.1 is not a symbolic link

/sbin/ldconfig: /lib64/libOpenCL.so.1 is not a symbolic link

  Installing  : gst-editing-services-1.8.2-1.fc24.x86_64               24/35
/sbin/ldconfig: /lib/libOpenCL.so.1 is not a symbolic link

/sbin/ldconfig: /lib64/libOpenCL.so.1 is not a symbolic link

  Installing  : pitivi-0.96-2.fc24.x86_64                              25/35
  Installing  : totem-nautilus-1:3.20.1-1.fc24.x86_64                  26/35
  Installing  : rosegarden4-16.02-2.fc24.x86_64                        27/35
  Installing  : bzr-2.6.0-13.fc24.x86_64                               28/35
  Installing  : alsamixergui-0.9.0-0.22.rc2.fc24.x86_64                29/35
  Installing  : multimedia-menus-0.3.4-8.fc24.noarch                   30/35
  Installing  : rakarrack-0.6.2-0.8.20140723git7dba0c4.fc23.x86_64     31/35
  Installing  : tkcvs-8.2.3-3.fc24.noarch                              32/35
  Installing  : mercurial-3.7.3-1.fc24.x86_64                          33/35
  Installing  : highlight-3.22-7.fc24.x86_64                           34/35
  Installing  : scanmem-0.15.8-1.fc24.x86_64                           35/35
  Verifying   : scanmem-0.15.8-1.fc24.x86_64                            1/35
  Verifying   : highlight-3.22-7.fc24.x86_64                            2/35
  Verifying   : mercurial-3.7.3-1.fc24.x86_64                           3/35
  Verifying   : bzr-2.6.0-13.fc24.x86_64                                4/35
  Verifying   : tkcvs-8.2.3-3.fc24.noarch                               5/35
  Verifying   : rakarrack-0.6.2-0.8.20140723git7dba0c4.fc23.x86_64      6/35
  Verifying   : pitivi-0.96-2.fc24.x86_64                               7/35
  Verifying   : totem-1:3.20.1-1.fc24.x86_64                            8/35
  Verifying   : multimedia-menus-0.3.4-8.fc24.noarch                    9/35
  Verifying   : alsamixergui-0.9.0-0.22.rc2.fc24.x86_64                10/35
  Verifying   : rosegarden4-16.02-2.fc24.x86_64                        11/35
  Verifying   : totem-nautilus-1:3.20.1-1.fc24.x86_64                  12/35
  Verifying   : python2-paramiko-1.16.0-1.fc24.noarch                  13/35
  Verifying   : frei0r-plugins-1.5-1.fc24.x86_64                       14/35
  Verifying   : gst-editing-services-1.8.2-1.fc24.x86_64               15/35
  Verifying   : gst-transcoder-1.8.2-1.fc24.x86_64                     16/35
  Verifying   : python3-canberra-0-0.10.git88c53cd.fc24.noarch         17/35
  Verifying   : python3-gstreamer1-1.8.2-1.fc24.x86_64                 18/35
  Verifying   : python3-matplotlib-1.5.2-0.1.rc2.fc24.x86_64           19/35
  Verifying   : python3-matplotlib-gtk3-1.5.2-0.1.rc2.fc24.x86_64      20/35
  Verifying   : clutter-gst3-3.0.18-1.fc24.x86_64                      21/35
  Verifying   : gvfs-fuse-1.28.3-1.fc24.x86_64                         22/35
  Verifying   : liblo-0.28-2.fc24.x86_64                               23/35
  Verifying   : liblrdf-0.5.0-10.fc24.x86_64                           24/35
  Verifying   : rosegarden4-feta-fonts-16.02-2.fc24.noarch             25/35
  Verifying   : rosegarden4-parmesan-fonts-16.02-2.fc24.noarch         26/35
  Verifying   : nautilus-extensions-3.20.2-1.fc24.x86_64               27/35
  Verifying   : python2-ecdsa-0.13-3.fc24.noarch                       28/35
  Verifying   : gavl-1.4.0-8.fc24.x86_64                               29/35
  Verifying   : python3-cycler-0.9.0-7.fc24.noarch                     30/35
  Verifying   : python3-dateutil-1:2.5.2-2.fc24.noarch                 31/35
  Verifying   : python3-matplotlib-tk-1.5.2-0.1.rc2.fc24.x86_64        32/35
  Verifying   : python3-pyparsing-2.1.5-1.fc24.noarch                  33/35
  Verifying   : libgdither-0.6-11.fc24.x86_64                          34/35
  Verifying   : python3-tkinter-3.5.1-13.fc24.x86_64                   35/35

Installed:
  alsamixergui.x86_64 0.9.0-0.22.rc2.fc24                                   
  bzr.x86_64 2.6.0-13.fc24                                                   
  clutter-gst3.x86_64 3.0.18-1.fc24                                         
  frei0r-plugins.x86_64 1.5-1.fc24                                           
  gavl.x86_64 1.4.0-8.fc24                                                   
  gst-editing-services.x86_64 1.8.2-1.fc24                                   
  gst-transcoder.x86_64 1.8.2-1.fc24                                         
  gvfs-fuse.x86_64 1.28.3-1.fc24                                             
  highlight.x86_64 3.22-7.fc24                                               
  libgdither.x86_64 0.6-11.fc24                                             
  liblo.x86_64 0.28-2.fc24                                                   
  liblrdf.x86_64 0.5.0-10.fc24                                               
  mercurial.x86_64 3.7.3-1.fc24                                             
  multimedia-menus.noarch 0.3.4-8.fc24                                       
  nautilus-extensions.x86_64 3.20.2-1.fc24                                   
  pitivi.x86_64 0.96-2.fc24                                                 
  python2-ecdsa.noarch 0.13-3.fc24                                           
  python2-paramiko.noarch 1.16.0-1.fc24                                     
  python3-canberra.noarch 0-0.10.git88c53cd.fc24                             
  python3-cycler.noarch 0.9.0-7.fc24                                         
  python3-dateutil.noarch 1:2.5.2-2.fc24                                     
  python3-gstreamer1.x86_64 1.8.2-1.fc24                                     
  python3-matplotlib.x86_64 1.5.2-0.1.rc2.fc24                               
  python3-matplotlib-gtk3.x86_64 1.5.2-0.1.rc2.fc24                         
  python3-matplotlib-tk.x86_64 1.5.2-0.1.rc2.fc24                           
  python3-pyparsing.noarch 2.1.5-1.fc24                                     
  python3-tkinter.x86_64 3.5.1-13.fc24                                       
  rakarrack.x86_64 0.6.2-0.8.20140723git7dba0c4.fc23                         
  rosegarden4.x86_64 16.02-2.fc24                                           
  rosegarden4-feta-fonts.noarch 16.02-2.fc24                                 
  rosegarden4-parmesan-fonts.noarch 16.02-2.fc24                             
  scanmem.x86_64 0.15.8-1.fc24                                               
  tkcvs.noarch 8.2.3-3.fc24                                                 
  totem.x86_64 1:3.20.1-1.fc24                                               
  totem-nautilus.x86_64 1:3.20.1-1.fc24                                     

Complete!
[[email protected] sajjad]#

داداش هدایت این دو دستور رو میشه یک توضیح در مورد کاربردش بدید ؟
کد: انتخاب همه
dnf group mark remove
dnf group install with-optional group-name
برای اینکه بت پرستی نباشی ، کافی
نیست که بت ها را شکسته باشی ، باید
خوی بت پرستی را ترک گفته باشی .
"نیچه"

معاونت سایت
آواتار کاربر
پست: 6446
تاریخ عضویت: دوشنبه 21 مرداد 1387, 11:47 pm
محل اقامت: اصفهان

Re: مشکل با نصب دسکتاپ ها و گروه های نرم افزاری از مخزن loca

پستتوسط hedayat » جمعه 2 مهر 1395, 11:24 am

خب یه نگاهی به man dnf مینداختین توش توضیح داده بود!
دستور اول به dnf میگه که فرض کنه که فلان گروه نصب نشده (فرض کنه بسته‌هایی هم که نصب شدند تک تک بوده و کل گروه نصب نشده). اینطوری وقتی بهش میگین یه گروه رو نصب کن دوباره بررسی میکنه چه بسته‌هایی باید نصب شن و نصب میکنه.


دستور دوم هم میگه به جز بسته‌های اصلی یه گروه، بسته‌های اختیاری اون رو هم نصب کنه. چون یه گروه یه سری بسته‌های اصلی داره یه سری انتخابی.

قبلی

بازگشت به عمومی

چه کسی آنلاین است

کاربران حاضر در این انجمن : کاربر عضو شده ای موجود نیست و 2 مهمان