سیاه شدن صفحه مانیتور در فدورا ۲۲ ایکس فیس

مشکلات در مورد نرم‌افزارهای مختلف
پست: 181
تاریخ عضویت: جمعه 24 خرداد 1392, 10:09 pm
محل اقامت: اصفهان،فریدن،شاه عنایت

سیاه شدن صفحه مانیتور در فدورا ۲۲ ایکس فیس

پستتوسط masoudrko » چهارشنبه 24 آذر 1394, 1:13 am

با سلام
فدورا ایکس فیس ۲۲ دارم گاهی با سیستم کار میکنم یه دفه مانیتور میره حالت پاور سیو و خاموش میشه و دیگه هم هرچی موس و کیبرد را میزنم روشن نمیشه با ری استارت هم حل نمیشه حتما باید دکمه پاور را بزنم سیستم را خاموش روشن کنم تا درست بشه.
تشکر سوالی هم بود در خدمتم
in the hill

معاونت سایت
آواتار کاربر
پست: 6443
تاریخ عضویت: دوشنبه 21 مرداد 1387, 11:47 pm
محل اقامت: اصفهان

Re: سیاه شدن صفحه مانیتور در فدورا ۲۲ ایکس فیس

پستتوسط hedayat » چهارشنبه 25 آذر 1394, 10:57 am

عجیبه! باید لاگ‌های سیستم رو چک کنید بعد از روشن کردن:
journalctl -l -b -1

پست: 181
تاریخ عضویت: جمعه 24 خرداد 1392, 10:09 pm
محل اقامت: اصفهان،فریدن،شاه عنایت

Re: سیاه شدن صفحه مانیتور در فدورا ۲۲ ایکس فیس

پستتوسط masoudrko » چهارشنبه 25 آذر 1394, 12:29 pm

hedayat نوشته است:عجیبه! باید لاگ‌های سیستم رو چک کنید بعد از روشن کردن:
journalctl -l -b -1خیلی زیاد بود همین صفحه اولشه کپی کردم

کد: انتخاب همه
journalctl -l -b -1
Hint: You are currently not seeing messages from other users and the system.
      Users in groups 'adm', 'systemd-journal', 'wheel' can see all messages.
      Pass -q to turn off this notice.
-- Logs begin at Sat 2015-06-06 17:15:25 IRDT, end at Wed 2015-12-16 11:23:45 IR
Dec 16 00:28:17 ahmad-rostam systemd[1106]: Reached target Timers.
Dec 16 00:28:17 ahmad-rostam systemd[1106]: Starting Timers.
Dec 16 00:28:17 ahmad-rostam systemd[1106]: Reached target Sockets.
Dec 16 00:28:17 ahmad-rostam systemd[1106]: Starting Sockets.
Dec 16 00:28:17 ahmad-rostam systemd[1106]: Reached target Paths.
Dec 16 00:28:17 ahmad-rostam systemd[1106]: Starting Paths.
Dec 16 00:28:17 ahmad-rostam systemd[1106]: Reached target Basic System.
Dec 16 00:28:17 ahmad-rostam systemd[1106]: Starting Basic System.
Dec 16 00:28:17 ahmad-rostam systemd[1106]: Reached target Default.
Dec 16 00:28:17 ahmad-rostam systemd[1106]: Startup finished in 18ms.
Dec 16 00:28:17 ahmad-rostam systemd[1106]: Starting Default.
Dec 16 00:28:18 ahmad-rostam com.redhat.imsettings[1118]: [ 1450213098.055127]:
Dec 16 00:28:18 ahmad-rostam com.redhat.imsettings[1118]: [ 1450213098.056980]:
Dec 16 00:28:18 ahmad-rostam com.redhat.imsettings[1118]: [ 1450213098.057040]:
Dec 16 00:28:18 ahmad-rostam com.redhat.imsettings[1118]: [ 1450213098.057091]:
Dec 16 00:28:18 ahmad-rostam com.redhat.imsettings[1118]: [ 1450213098.057131]:
Dec 16 00:28:18 ahmad-rostam com.redhat.imsettings[1118]: [ 1450213098.057172]:
Dec 16 00:28:18 ahmad-rostam com.redhat.imsettings[1118]: imsettings_server_bus_
Dec 16 00:28:18 ahmad-rostam com.redhat.imsettings[1118]: imsettings_server_bus_
Dec 16 00:28:18 ahmad-rostam com.redhat.imsettings[1118]: imsettings_server_bus_
Dec 16 00:28:18 ahmad-rostam com.redhat.imsettings[1118]: imsettings_server_bus_
Dec 16 00:28:18 ahmad-rostam com.redhat.imsettings[1118]: imsettings_server_bus_
lines 1-23...skipping...
-- Logs begin at Sat 2015-06-06 17:15:25 IRDT, end at Wed 2015-12-16 11:23:45 IRST. --
Dec 16 00:28:17 ahmad-rostam systemd[1106]: Reached target Timers.
Dec 16 00:28:17 ahmad-rostam systemd[1106]: Starting Timers.
Dec 16 00:28:17 ahmad-rostam systemd[1106]: Reached target Sockets.
Dec 16 00:28:17 ahmad-rostam systemd[1106]: Starting Sockets.
Dec 16 00:28:17 ahmad-rostam systemd[1106]: Reached target Paths.
Dec 16 00:28:17 ahmad-rostam systemd[1106]: Starting Paths.
Dec 16 00:28:17 ahmad-rostam systemd[1106]: Reached target Basic System.
Dec 16 00:28:17 ahmad-rostam systemd[1106]: Starting Basic System.
Dec 16 00:28:17 ahmad-rostam systemd[1106]: Reached target Default.
Dec 16 00:28:17 ahmad-rostam systemd[1106]: Startup finished in 18ms.
Dec 16 00:28:17 ahmad-rostam systemd[1106]: Starting Default.
Dec 16 00:28:18 ahmad-rostam com.redhat.imsettings[1118]: [ 1450213098.055127]: IMSettings-Daemon[1180]: INFO: Starting imsettings-daemon...
Dec 16 00:28:18 ahmad-rostam com.redhat.imsettings[1118]: [ 1450213098.056980]: IMSettings-Daemon[1180]: INFO:   [HOME=/home/ahmad-rostamy/.config/imsettings]
Dec 16 00:28:18 ahmad-rostam com.redhat.imsettings[1118]: [ 1450213098.057040]: IMSettings-Daemon[1180]: INFO:   [XINPUTRCDIR=/etc/X11/xinit/]
Dec 16 00:28:18 ahmad-rostam com.redhat.imsettings[1118]: [ 1450213098.057091]: IMSettings-Daemon[1180]: INFO:   [XINPUTDIR=/etc/X11/xinit/xinput.d/]
Dec 16 00:28:18 ahmad-rostam com.redhat.imsettings[1118]: [ 1450213098.057131]: IMSettings-Daemon[1180]: INFO:   [MODULEDIR=/usr/lib64/imsettings]
Dec 16 00:28:18 ahmad-rostam com.redhat.imsettings[1118]: [ 1450213098.057172]: IMSettings-Daemon[1180]: INFO:   [MODULES=xfce]
Dec 16 00:28:18 ahmad-rostam com.redhat.imsettings[1118]: imsettings_server_bus_method_call: sender[:1.1] path[/com/redhat/imsettings] iface[com.redhat.imsettings] method[GetVersion]
Dec 16 00:28:18 ahmad-rostam com.redhat.imsettings[1118]: imsettings_server_bus_method_call: sender[:1.1] path[/com/redhat/imsettings] iface[com.redhat.imsettings] method[DumpModuleSettings]
Dec 16 00:28:18 ahmad-rostam com.redhat.imsettings[1118]: imsettings_server_bus_method_call: sender[:1.6] path[/com/redhat/imsettings] iface[com.redhat.imsettings] method[GetVersion]
Dec 16 00:28:18 ahmad-rostam com.redhat.imsettings[1118]: imsettings_server_bus_method_call: sender[:1.6] path[/com/redhat/imsettings] iface[com.redhat.imsettings] method[DumpModuleSettings]
Dec 16 00:28:18 ahmad-rostam com.redhat.imsettings[1118]: imsettings_server_bus_method_call: sender[:1.8] path[/com/redhat/imsettings] iface[com.redhat.imsettings] method[GetVersion]
Dec 16 00:28:18 ahmad-rostam com.redhat.imsettings[1118]: imsettings_server_bus_method_call: sender[:1.8] path[/com/redhat/imsettings] iface[com.redhat.imsettings] method[DumpModuleSettings]
Dec 16 00:28:18 ahmad-rostam com.redhat.imsettings[1118]: imsettings_server_bus_method_call: sender[:1.9] path[/com/redhat/imsettings] iface[com.redhat.imsettings] method[GetVersion]
Dec 16 00:28:18 ahmad-rostam com.redhat.imsettings[1118]: imsettings_server_bus_method_call: sender[:1.9] path[/com/redhat/imsettings] iface[com.redhat.imsettings] method[DumpModuleSettings]
Dec 16 00:28:18 ahmad-rostam com.redhat.imsettings[1118]: imsettings_server_bus_method_call: sender[:1.15] path[/com/redhat/imsettings] iface[com.redhat.imsettings] method[GetVersion]
Dec 16 00:28:18 ahmad-rostam com.redhat.imsettings[1118]: imsettings_server_bus_method_call: sender[:1.15] path[/com/redhat/imsettings] iface[com.redhat.imsettings] method[DumpModuleSettings]
Dec 16 00:28:18 ahmad-rostam com.redhat.imsettings[1118]: imsettings_server_bus_method_call: sender[:1.16] path[/com/redhat/imsettings] iface[com.redhat.imsettings] method[GetVersion]
Dec 16 00:28:18 ahmad-rostam com.redhat.imsettings[1118]: imsettings_server_bus_method_call: sender[:1.16] path[/com/redhat/imsettings] iface[com.redhat.imsettings] method[DumpModuleSettings]
Dec 16 00:28:18 ahmad-rostam com.redhat.imsettings[1118]: imsettings_server_bus_method_call: sender[:1.17] path[/com/redhat/imsettings] iface[com.redhat.imsettings] method[GetVersion]
Dec 16 00:28:18 ahmad-rostam com.redhat.imsettings[1118]: imsettings_server_bus_method_call: sender[:1.17] path[/com/redhat/imsettings] iface[com.redhat.imsettings] method[DumpModuleSettings]
Dec 16 00:28:18 ahmad-rostam com.redhat.imsettings[1118]: imsettings_server_bus_method_call: sender[:1.18] path[/com/redhat/imsettings] iface[com.redhat.imsettings] method[GetVersion]
Dec 16 00:28:18 ahmad-rostam com.redhat.imsettings[1118]: imsettings_server_bus_method_call: sender[:1.18] path[/com/redhat/imsettings] iface[com.redhat.imsettings] method[DumpModuleSettings]
Dec 16 00:28:20 ahmad-rostam com.redhat.imsettings[1118]: imsettings_server_bus_method_call: sender[:1.33] path[/com/redhat/imsettings] iface[com.redhat.imsettings] method[GetVersion]
Dec 16 00:28:20 ahmad-rostam com.redhat.imsettings[1118]: imsettings_server_bus_method_call: sender[:1.33] path[/com/redhat/imsettings] iface[com.redhat.imsettings] method[DumpModuleSettings]
Dec 16 00:28:20 ahmad-rostam com.redhat.imsettings[1118]: imsettings_server_bus_method_call: sender[:1.33] path[/com/redhat/imsettings] iface[com.redhat.imsettings] method[GetInfoVariant]
Dec 16 00:28:20 ahmad-rostam com.redhat.imsettings[1118]: imsettings_server_bus_method_call: sender[:1.33] path[/com/redhat/imsettings] iface[com.redhat.imsettings] method[SwitchIM]
Dec 16 00:28:20 ahmad-rostam com.redhat.imsettings[1118]: [ 1450213100.436495]: IMSettings-Daemon[1180]: INFO: Attempting to switch IM to none [lang=en_US.utf8, update=false]
Dec 16 00:28:20 ahmad-rostam com.redhat.imsettings[1118]: [ 1450213100.746096]: IMSettings-Daemon[1180]: INFO:   no need to invoke any auxiliary process for none
Dec 16 00:28:20 ahmad-rostam com.redhat.imsettings[1118]: [ 1450213100.746227]: IMSettings-Daemon[1180]: INFO:   no need to invoke any main process for none
Dec 16 00:28:20 ahmad-rostam com.redhat.imsettings[1118]: [ 1450213100.746983]: IMSettings-XFCE backend[1180]: INFO: Setting up gtk-im-context-simple:xim as gtk+ immodule
Dec 16 00:28:21 ahmad-rostam org.a11y.Bus[1118]: Activating service name='org.a11y.atspi.Registry'
Dec 16 00:28:21 ahmad-rostam org.a11y.Bus[1118]: Successfully activated service 'org.a11y.atspi.Registry'
Dec 16 00:28:21 ahmad-rostam org.a11y.atspi.Registry[1383]: SpiRegistry daemon is running with well-known name - org.a11y.atspi.Registry
Dec 16 00:28:21 ahmad-rostam org.a11y.atspi.Registry[1383]: Xlib:  extension "XEVIE" missing on display ":0".
Dec 16 00:29:32 ahmad-rostam su[1747]: (to root) ahmad-rostamy on pts/1
Dec 16 00:29:32 ahmad-rostam su[1747]: pam_unix(su:session): session opened for user root by ahmad-rostamy(uid=1000)
Dec 16 00:33:05 ahmad-rostam su[1747]: pam_unix(su:session): session closed for user root
in the hill

معاونت سایت
آواتار کاربر
پست: 6443
تاریخ عضویت: دوشنبه 21 مرداد 1387, 11:47 pm
محل اقامت: اصفهان

Re: سیاه شدن صفحه مانیتور در فدورا ۲۲ ایکس فیس

پستتوسط hedayat » چهارشنبه 25 آذر 1394, 5:02 pm

صفحه آخرش بیشتر به درد می‌خورد! خب اینو بزنید (البته کلا فرض اینه که بار پیش که سیستم بوت شده همین بلا سرش اومده ها!):
journalctl -l -b -1 -n 50

پست: 181
تاریخ عضویت: جمعه 24 خرداد 1392, 10:09 pm
محل اقامت: اصفهان،فریدن،شاه عنایت

Re: سیاه شدن صفحه مانیتور در فدورا ۲۲ ایکس فیس

پستتوسط masoudrko » چهارشنبه 25 آذر 1394, 7:53 pm

hedayat نوشته است:صفحه آخرش بیشتر به درد می‌خورد! خب اینو بزنید (البته کلا فرض اینه که بار پیش که سیستم بوت شده همین بلا سرش اومده ها!):
journalctl -l -b -1 -n 50

سلام بله اتفاقا همین الان بلا سرش اومد دوباره خاموش روشن کردمکد: انتخاب همه
journalctl -l -b -1 -n 50
Hint: You are currently not seeing messages from other users and the system.
      Users in groups 'adm', 'systemd-journal', 'wheel' can see all messages.
      Pass -q to turn off this notice.
-- Logs begin at Sat 2015-06-06 17:15:25 IRDT, end at Wed 2015-12-16 18:47:03 IR
Dec 16 13:41:05 ahmad-rostam com.redhat.imsettings[1115]: imsettings_server_bus_
Dec 16 13:41:05 ahmad-rostam com.redhat.imsettings[1115]: imsettings_server_bus_
Dec 16 13:41:05 ahmad-rostam com.redhat.imsettings[1115]: imsettings_server_bus_
Dec 16 13:41:05 ahmad-rostam com.redhat.imsettings[1115]: imsettings_server_bus_
Dec 16 13:41:05 ahmad-rostam com.redhat.imsettings[1115]: imsettings_server_bus_
Dec 16 13:41:08 ahmad-rostam com.redhat.imsettings[1115]: imsettings_server_bus_
Dec 16 13:41:08 ahmad-rostam com.redhat.imsettings[1115]: imsettings_server_bus_
Dec 16 13:41:08 ahmad-rostam com.redhat.imsettings[1115]: imsettings_server_bus_
Dec 16 13:41:08 ahmad-rostam com.redhat.imsettings[1115]: imsettings_server_bus_
Dec 16 13:41:08 ahmad-rostam com.redhat.imsettings[1115]: [ 1450260668.694508]:
Dec 16 13:41:08 ahmad-rostam com.redhat.imsettings[1115]: [ 1450260668.845810]:
Dec 16 13:41:09 ahmad-rostam com.redhat.imsettings[1115]: [ 1450260668.845922]:
Dec 16 13:41:09 ahmad-rostam com.redhat.imsettings[1115]: [ 1450260668.848660]:
Dec 16 13:41:10 ahmad-rostam org.a11y.Bus[1115]: Activating service name='org.a1
Dec 16 13:41:10 ahmad-rostam org.a11y.Bus[1115]: Successfully activated service
Dec 16 13:41:10 ahmad-rostam org.a11y.atspi.Registry[1380]: SpiRegistry daemon i
Dec 16 13:41:10 ahmad-rostam org.a11y.atspi.Registry[1380]: Xlib:  extension "XE
Dec 16 13:50:37 ahmad-rostam systemd[1103]: Device dev-disk-by\x2dlabel-Fedora\x
Dec 16 13:50:37 ahmad-rostam systemd[1103]: Device dev-disk-by\x2duuid-2015\x2d0
Dec 16 13:50:40 ahmad-rostam org.gtk.Private.UDisks2VolumeMonitor[1115]: index_p
Dec 16 13:50:40 ahmad-rostam org.gtk.Private.UDisks2VolumeMonitor[1115]: index_p
Dec 16 13:53:08 ahmad-rostam org.a11y.atspi.Registry[1380]: XIO:  fatal IO error
Dec 16 13:53:08 ahmad-rostam org.a11y.atspi.Registry[1380]: after 1363 requests
Dec 16 13:53:08 ahmad-rostam com.redhat.imsettings[1115]: [ 1450261388.315224]:
Dec 16 13:53:08 ahmad-rostam com.redhat.imsettings[1115]: Exiting...
Dec 16 13:53:08 ahmad-rostam com.redhat.imsettings[1115]: [ 1450261388.315484]:
Dec 16 13:53:08 ahmad-rostam com.redhat.imsettings[1115]: [ 1450261388.315550]:
Dec 16 13:53:08 ahmad-rostam com.redhat.imsettings[1115]: [ 1450261388.315649]:
Dec 16 13:53:08 ahmad-rostam com.redhat.imsettings[1115]: [ 1450261388.315803]:
Dec 16 13:53:08 ahmad-rostam systemd[1103]: Reached target Shutdown.
Dec 16 13:53:08 ahmad-rostam systemd[1103]: Starting Shutdown.
Dec 16 13:53:08 ahmad-rostam systemd[1103]: Starting Exit the Session...
Dec 16 13:53:08 ahmad-rostam systemd[1103]: Stopped target Default.
Dec 16 13:53:08 ahmad-rostam systemd[1103]: Stopping Default.
Dec 16 13:53:08 ahmad-rostam systemd[1103]: Stopped target Basic System.
Dec 16 13:53:08 ahmad-rostam systemd[1103]: Stopping Basic System.
Dec 16 13:53:08 ahmad-rostam systemd[1103]: Stopped target Timers.
Dec 16 13:53:08 ahmad-rostam systemd[1103]: Stopping Timers.
Dec 16 13:53:08 ahmad-rostam systemd[1103]: Stopped target Paths.
Dec 16 13:53:08 ahmad-rostam systemd[1103]: Stopping Paths.
Dec 16 13:53:08 ahmad-rostam systemd[1103]: Stopped target Sockets.
Dec 16 13:53:08 ahmad-rostam systemd[1103]: Stopping Sockets.
Dec 16 13:53:08 ahmad-rostam com.redhat.imsettings[1115]: g_dbus_connection_real
Dec 16 13:53:08 ahmad-rostam org.gtk.vfs.Daemon[1115]: A connection to the bus c
Dec 16 13:53:08 ahmad-rostam org.gtk.vfs.Daemon[1115]: g_dbus_connection_real_cl
Dec 16 13:53:08 ahmad-rostam systemd[1103]: Received SIGRTMIN+24 from PID 1816 (
Dec 16 13:53:08 ahmad-rostam org.gtk.Private.UDisks2VolumeMonitor[1115]: g_dbus_
Dec 16 13:53:08 ahmad-rostam org.a11y.Bus[1115]: g_dbus_connection_real_closed:
Dec 16 13:53:08 ahmad-rostam systemd[1105]: pam_unix(systemd-user:session): sess
Dec 16 13:53:08 ahmad-rostam org.gtk.vfs.Daemon[1115]: g_dbus_connection_real_cl
lines 29-51/51 (END)
Dec 16 13:53:08 ahmad-rostam com.redhat.imsettings[1115]: [ 1450261388.315649]: IMSettings-Daemon[1177]: INFO: Unloading imesttings module: xfce
Dec 16 13:53:08 ahmad-rostam com.redhat.imsettings[1115]: [ 1450261388.315803]: IMSettings-Daemon[1177]: INFO: imsettings-daemon is shut down.
Dec 16 13:53:08 ahmad-rostam systemd[1103]: Reached target Shutdown.
Dec 16 13:53:08 ahmad-rostam systemd[1103]: Starting Shutdown.
Dec 16 13:53:08 ahmad-rostam systemd[1103]: Starting Exit the Session...
Dec 16 13:53:08 ahmad-rostam systemd[1103]: Stopped target Default.
Dec 16 13:53:08 ahmad-rostam systemd[1103]: Stopping Default.
Dec 16 13:53:08 ahmad-rostam systemd[1103]: Stopped target Basic System.
Dec 16 13:53:08 ahmad-rostam systemd[1103]: Stopping Basic System.
Dec 16 13:53:08 ahmad-rostam systemd[1103]: Stopped target Timers.
Dec 16 13:53:08 ahmad-rostam systemd[1103]: Stopping Timers.
Dec 16 13:53:08 ahmad-rostam systemd[1103]: Stopped target Paths.
Dec 16 13:53:08 ahmad-rostam systemd[1103]: Stopping Paths.
Dec 16 13:53:08 ahmad-rostam systemd[1103]: Stopped target Sockets.
Dec 16 13:53:08 ahmad-rostam systemd[1103]: Stopping Sockets.
Dec 16 13:53:08 ahmad-rostam com.redhat.imsettings[1115]: g_dbus_connection_real_closed: Remote peer vanished with error: Underlying GIOStream returned 0 bytes on an async read (g-io-error-quark, 0
Dec 16 13:53:08 ahmad-rostam org.gtk.vfs.Daemon[1115]: A connection to the bus can't be made
Dec 16 13:53:08 ahmad-rostam org.gtk.vfs.Daemon[1115]: g_dbus_connection_real_closed: Remote peer vanished with error: Underlying GIOStream returned 0 bytes on an async read (g-io-error-quark, 0).
Dec 16 13:53:08 ahmad-rostam systemd[1103]: Received SIGRTMIN+24 from PID 1816 (kill).
Dec 16 13:53:08 ahmad-rostam org.gtk.Private.UDisks2VolumeMonitor[1115]: g_dbus_connection_real_closed: Remote peer vanished with error: Underlying GIOStream returned 0 bytes on an async read (g-io
Dec 16 13:53:08 ahmad-rostam org.a11y.Bus[1115]: g_dbus_connection_real_closed: Remote peer vanished with error: Underlying GIOStream returned 0 bytes on an async read (g-io-error-quark, 0). Exitin
Dec 16 13:53:08 ahmad-rostam systemd[1105]: pam_unix(systemd-user:session): session closed for user ahmad-rostamy
Dec 16 13:53:08 ahmad-rostam org.gtk.vfs.Daemon[1115]: g_dbus_connection_real_closed: Remote peer vanished with error: Underlying GIOStream returned 0 bytes on an async read (g-io-error-quark, 0).
in the hill

معاونت سایت
آواتار کاربر
پست: 6443
تاریخ عضویت: دوشنبه 21 مرداد 1387, 11:47 pm
محل اقامت: اصفهان

Re: سیاه شدن صفحه مانیتور در فدورا ۲۲ ایکس فیس

پستتوسط hedayat » چهارشنبه 25 آذر 1394, 10:58 pm

خب اتفاقی که افتاده اینه که سیستمتون یهو خاموش شده به یک دلیلی!!
البته چون این دستور با root اجرا نشده احتمالا همه‌ی لاگ‌ها داخلش نیست. شما همین دستور رو با root هم اجرا کنید.
علاوه بر اون خروجی این دستور رو هم بدید:
journalctl -l -b -1 | grep -i shut

پست: 181
تاریخ عضویت: جمعه 24 خرداد 1392, 10:09 pm
محل اقامت: اصفهان،فریدن،شاه عنایت

Re: سیاه شدن صفحه مانیتور در فدورا ۲۲ ایکس فیس

پستتوسط masoudrko » پنج شنبه 26 آذر 1394, 3:26 pm

کد: انتخاب همه
# journalctl -l -b -1 -n 50
-- Logs begin at Sat 2015-06-06 17:15:25 IRDT, end at Thu 2015-12-17 14:40:37 IR
Dec 17 14:19:38 ahmad-rostam ntfs-3g[2036]: Mounted /dev/sda3 (Read-Write, label
Dec 17 14:19:38 ahmad-rostam ntfs-3g[2036]: Cmdline options: rw,nodev,nosuid,uid
Dec 17 14:19:38 ahmad-rostam ntfs-3g[2036]: Mount options: rw,nodev,nosuid,uhelp
Dec 17 14:19:38 ahmad-rostam ntfs-3g[2036]: Global ownership and permissions enf
Dec 17 14:19:38 ahmad-rostam org.gtk.Private.UDisks2VolumeMonitor[1114]: index_p
Dec 17 14:19:38 ahmad-rostam org.gtk.Private.UDisks2VolumeMonitor[1114]: index_p
Dec 17 14:19:49 ahmad-rostam ntfs-3g[2044]: Version 2015.3.14 integrated FUSE 27
Dec 17 14:19:49 ahmad-rostam ntfs-3g[2044]: Mounted /dev/sda6 (Read-Write, label
Dec 17 14:19:49 ahmad-rostam ntfs-3g[2044]: Cmdline options: rw,nodev,nosuid,uid
Dec 17 14:19:49 ahmad-rostam ntfs-3g[2044]: Mount options: rw,nodev,nosuid,uhelp
Dec 17 14:19:49 ahmad-rostam ntfs-3g[2044]: Global ownership and permissions enf
Dec 17 14:19:49 ahmad-rostam udisksd[1336]: Mounted /dev/sda6 at /run/media/ahma
Dec 17 14:19:49 ahmad-rostam org.gtk.Private.UDisks2VolumeMonitor[1114]: index_p
Dec 17 14:19:49 ahmad-rostam org.gtk.Private.UDisks2VolumeMonitor[1114]: index_p
Dec 17 14:19:51 ahmad-rostam ntfs-3g[2053]: Version 2015.3.14 integrated FUSE 27
Dec 17 14:19:51 ahmad-rostam ntfs-3g[2053]: Mounted /dev/sda7 (Read-Write, label
Dec 17 14:19:51 ahmad-rostam ntfs-3g[2053]: Cmdline options: rw,nodev,nosuid,uid
Dec 17 14:19:51 ahmad-rostam ntfs-3g[2053]: Mount options: rw,nodev,nosuid,uhelp
Dec 17 14:19:51 ahmad-rostam ntfs-3g[2053]: Global ownership and permissions enf
Dec 17 14:19:51 ahmad-rostam udisksd[1336]: Mounted /dev/sda7 at /run/media/ahma
Dec 17 14:19:51 ahmad-rostam org.gtk.Private.UDisks2VolumeMonitor[1114]: index_p
Dec 17 14:19:51 ahmad-rostam org.gtk.Private.UDisks2VolumeMonitor[1114]: index_p
Dec 17 14:19:53 ahmad-rostam ntfs-3g[2060]: Version 2015.3.14 integrated FUSE 27
Dec 17 14:19:53 ahmad-rostam ntfs-3g[2060]: Mounted /dev/sda8 (Read-Write, label
Dec 17 14:19:53 ahmad-rostam ntfs-3g[2060]: Cmdline options: rw,nodev,nosuid,uid
Dec 17 14:19:53 ahmad-rostam ntfs-3g[2060]: Mount options: rw,nodev,nosuid,uhelp
Dec 17 14:19:53 ahmad-rostam ntfs-3g[2060]: Global ownership and permissions enf
Dec 17 14:19:53 ahmad-rostam org.gtk.Private.UDisks2VolumeMonitor[1114]: index_p
Dec 17 14:19:53 ahmad-rostam org.gtk.Private.UDisks2VolumeMonitor[1114]: index_p
Dec 17 14:19:53 ahmad-rostam udisksd[1336]: Mounted /dev/sda8 at /run/media/ahma
Dec 17 14:19:58 ahmad-rostam audit[1]: <audit-1131> pid=1 uid=0 auid=4294967295
Dec 17 14:25:49 ahmad-rostam dbus[511]: [system] Activating via systemd: service
Dec 17 14:25:49 ahmad-rostam dbus[511]: [system] Successfully activated service
Dec 17 14:25:49 ahmad-rostam systemd[1]: Starting Fingerprint Authentication Dae
Dec 17 14:25:49 ahmad-rostam systemd[1]: Started Fingerprint Authentication Daem
Dec 17 14:25:49 ahmad-rostam audit[1]: <audit-1130> pid=1 uid=0 auid=4294967295
Dec 17 14:25:51 ahmad-rostam audit[2175]: <audit-1100> pid=2175 uid=1000 auid=10
Dec 17 14:25:51 ahmad-rostam audit[2175]: <audit-1101> pid=2175 uid=1000 auid=10
Dec 17 14:25:51 ahmad-rostam su[2175]: (to root) ahmad-rostamy on pts/2
Dec 17 14:25:51 ahmad-rostam su[2175]: pam_unix(su:session): session opened for
Dec 17 14:25:51 ahmad-rostam audit[2175]: <audit-1103> pid=2175 uid=1000 auid=10
Dec 17 14:25:51 ahmad-rostam audit[2175]: <audit-1105> pid=2175 uid=1000 auid=10
Dec 17 14:26:19 ahmad-rostam audit[1]: <audit-1131> pid=1 uid=0 auid=4294967295
Dec 17 14:26:45 ahmad-rostam su[2175]: pam_unix(su:session): session closed for
Dec 17 14:26:45 ahmad-rostam audit[2175]: <audit-1106> pid=2175 uid=1000 auid=10
Dec 17 14:26:45 ahmad-rostam audit[2175]: <audit-1104> pid=2175 uid=1000 auid=10
Dec 17 14:26:53 ahmad-rostam su[1853]: pam_unix(su:session): session closed for
Dec 17 14:26:53 ahmad-rostam audit[1853]: <audit-1106> pid=1853 uid=1000 auid=10
Dec 17 14:26:53 ahmad-rostam audit[1853]: <audit-1104> pid=1853 uid=1000 auid=10
Dec 17 14:32:18 ahmad-rostam kernel: nouveau  [  PTHERM][0000:01:00.0] temperatu
lines 29-51/51 (END)
Dec 17 14:19:53 ahmad-rostam org.gtk.Private.UDisks2VolumeMonitor[1114]: index_pa
Dec 17 14:19:53 ahmad-rostam org.gtk.Private.UDisks2VolumeMonitor[1114]: index_pa
Dec 17 14:19:53 ahmad-rostam udisksd[1336]: Mounted /dev/sda8 at /run/media/ahmad
Dec 17 14:19:58 ahmad-rostam audit[1]: <audit-1131> pid=1 uid=0 auid=4294967295 s
Dec 17 14:25:49 ahmad-rostam dbus[511]: [system] Activating via systemd: service
Dec 17 14:25:49 ahmad-rostam dbus[511]: [system] Successfully activated service '
Dec 17 14:25:49 ahmad-rostam systemd[1]: Starting Fingerprint Authentication Daem
Dec 17 14:25:49 ahmad-rostam systemd[1]: Started Fingerprint Authentication Daemo
Dec 17 14:25:49 ahmad-rostam audit[1]: <audit-1130> pid=1 uid=0 auid=4294967295 s
Dec 17 14:25:51 ahmad-rostam audit[2175]: <audit-1100> pid=2175 uid=1000 auid=100
Dec 17 14:25:51 ahmad-rostam audit[2175]: <audit-1101> pid=2175 uid=1000 auid=100
Dec 17 14:25:51 ahmad-rostam su[2175]: (to root) ahmad-rostamy on pts/2
Dec 17 14:25:51 ahmad-rostam su[2175]: pam_unix(su:session): session opened for u
Dec 17 14:25:51 ahmad-rostam audit[2175]: <audit-1103> pid=2175 uid=1000 auid=100
Dec 17 14:25:51 ahmad-rostam audit[2175]: <audit-1105> pid=2175 uid=1000 auid=100
Dec 17 14:26:19 ahmad-rostam audit[1]: <audit-1131> pid=1 uid=0 auid=4294967295 s
Dec 17 14:26:45 ahmad-rostam su[2175]: pam_unix(su:session): session closed for u
Dec 17 14:26:45 ahmad-rostam audit[2175]: <audit-1106> pid=2175 uid=1000 auid=100
Dec 17 14:26:45 ahmad-rostam audit[2175]: <audit-1104> pid=2175 uid=1000 auid=100
Dec 17 14:26:53 ahmad-rostam su[1853]: pam_unix(su:session): session closed for u
Dec 17 14:26:53 ahmad-rostam audit[1853]: <audit-1106> pid=1853 uid=1000 auid=100
Dec 17 14:26:53 ahmad-rostam audit[1853]: <audit-1104> pid=1853 uid=1000 auid=100
Dec 17 14:32:18 ahmad-rostam kernel: nouveau  [  PTHERM][0000:01:00.0] temperatur
lines 29-51/51 (END)
Dec 17 14:19:53 ahmad-rostam org.gtk.Private.UDisks2VolumeMonitor[1114]: index_parse.
Dec 17 14:19:53 ahmad-rostam org.gtk.Private.UDisks2VolumeMonitor[1114]: index_parse.
Dec 17 14:19:53 ahmad-rostam udisksd[1336]: Mounted /dev/sda8 at /run/media/ahmad-ros
Dec 17 14:19:58 ahmad-rostam audit[1]: <audit-1131> pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4
Dec 17 14:25:49 ahmad-rostam dbus[511]: [system] Activating via systemd: service name
Dec 17 14:25:49 ahmad-rostam dbus[511]: [system] Successfully activated service 'net.
Dec 17 14:25:49 ahmad-rostam systemd[1]: Starting Fingerprint Authentication Daemon..
Dec 17 14:25:49 ahmad-rostam systemd[1]: Started Fingerprint Authentication Daemon.
Dec 17 14:25:49 ahmad-rostam audit[1]: <audit-1130> pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4
Dec 17 14:25:51 ahmad-rostam audit[2175]: <audit-1100> pid=2175 uid=1000 auid=1000 se
Dec 17 14:25:51 ahmad-rostam audit[2175]: <audit-1101> pid=2175 uid=1000 auid=1000 se
Dec 17 14:25:51 ahmad-rostam su[2175]: (to root) ahmad-rostamy on pts/2
Dec 17 14:25:51 ahmad-rostam su[2175]: pam_unix(su:session): session opened for user
Dec 17 14:25:51 ahmad-rostam audit[2175]: <audit-1103> pid=2175 uid=1000 auid=1000 se
Dec 17 14:25:51 ahmad-rostam audit[2175]: <audit-1105> pid=2175 uid=1000 auid=1000 se
Dec 17 14:26:19 ahmad-rostam audit[1]: <audit-1131> pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4
Dec 17 14:26:45 ahmad-rostam su[2175]: pam_unix(su:session): session closed for user
Dec 17 14:26:45 ahmad-rostam audit[2175]: <audit-1106> pid=2175 uid=1000 auid=1000 se
Dec 17 14:26:45 ahmad-rostam audit[2175]: <audit-1104> pid=2175 uid=1000 auid=1000 se
Dec 17 14:26:53 ahmad-rostam su[1853]: pam_unix(su:session): session closed for user
Dec 17 14:26:53 ahmad-rostam audit[1853]: <audit-1106> pid=1853 uid=1000 auid=1000 se
Dec 17 14:26:53 ahmad-rostam audit[1853]: <audit-1104> pid=1853 uid=1000 auid=1000 se
Dec 17 14:32:18 ahmad-rostam kernel: nouveau  [  PTHERM][0000:01:00.0] temperature (1
lines 29-51/51 (END)
Dec 17 14:19:53 ahmad-rostam org.gtk.Private.UDisks2VolumeMonitor[1114]: index_parse.c:190:
Dec 17 14:19:53 ahmad-rostam org.gtk.Private.UDisks2VolumeMonitor[1114]: index_parse.c:190:
Dec 17 14:19:53 ahmad-rostam udisksd[1336]: Mounted /dev/sda8 at /run/media/ahmad-rostamy/o
Dec 17 14:19:58 ahmad-rostam audit[1]: <audit-1131> pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967
Dec 17 14:25:49 ahmad-rostam dbus[511]: [system] Activating via systemd: service name='net.
Dec 17 14:25:49 ahmad-rostam dbus[511]: [system] Successfully activated service 'net.reacti
Dec 17 14:25:49 ahmad-rostam systemd[1]: Starting Fingerprint Authentication Daemon...
Dec 17 14:25:49 ahmad-rostam systemd[1]: Started Fingerprint Authentication Daemon.
Dec 17 14:25:49 ahmad-rostam audit[1]: <audit-1130> pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967
Dec 17 14:25:51 ahmad-rostam audit[2175]: <audit-1100> pid=2175 uid=1000 auid=1000 ses=1 su
Dec 17 14:25:51 ahmad-rostam audit[2175]: <audit-1101> pid=2175 uid=1000 auid=1000 ses=1 su
Dec 17 14:25:51 ahmad-rostam su[2175]: (to root) ahmad-rostamy on pts/2
Dec 17 14:25:51 ahmad-rostam su[2175]: pam_unix(su:session): session opened for user root b
Dec 17 14:25:51 ahmad-rostam audit[2175]: <audit-1103> pid=2175 uid=1000 auid=1000 ses=1 su
Dec 17 14:25:51 ahmad-rostam audit[2175]: <audit-1105> pid=2175 uid=1000 auid=1000 ses=1 su
Dec 17 14:26:19 ahmad-rostam audit[1]: <audit-1131> pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967
Dec 17 14:26:45 ahmad-rostam su[2175]: pam_unix(su:session): session closed for user root
Dec 17 14:26:45 ahmad-rostam audit[2175]: <audit-1106> pid=2175 uid=1000 auid=1000 ses=1 su
Dec 17 14:26:45 ahmad-rostam audit[2175]: <audit-1104> pid=2175 uid=1000 auid=1000 ses=1 su
Dec 17 14:26:53 ahmad-rostam su[1853]: pam_unix(su:session): session closed for user root
Dec 17 14:26:53 ahmad-rostam audit[1853]: <audit-1106> pid=1853 uid=1000 auid=1000 ses=1 su
Dec 17 14:26:53 ahmad-rostam audit[1853]: <audit-1104> pid=1853 uid=1000 auid=1000 ses=1 su
Dec 17 14:32:18 ahmad-rostam kernel: nouveau  [  PTHERM][0000:01:00.0] temperature (105 C)
lines 29-51/51 (END)
Dec 17 14:19:53 ahmad-rostam org.gtk.Private.UDisks2VolumeMonitor[1114]: index_parse.c:190: indx
Dec 17 14:19:53 ahmad-rostam org.gtk.Private.UDisks2VolumeMonitor[1114]: index_parse.c:190: indx
Dec 17 14:19:53 ahmad-rostam udisksd[1336]: Mounted /dev/sda8 at /run/media/ahmad-rostamy/other
Dec 17 14:19:58 ahmad-rostam audit[1]: <audit-1131> pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 s
Dec 17 14:25:49 ahmad-rostam dbus[511]: [system] Activating via systemd: service name='net.react
Dec 17 14:25:49 ahmad-rostam dbus[511]: [system] Successfully activated service 'net.reactivated
Dec 17 14:25:49 ahmad-rostam systemd[1]: Starting Fingerprint Authentication Daemon...
Dec 17 14:25:49 ahmad-rostam systemd[1]: Started Fingerprint Authentication Daemon.
Dec 17 14:25:49 ahmad-rostam audit[1]: <audit-1130> pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 s
Dec 17 14:25:51 ahmad-rostam audit[2175]: <audit-1100> pid=2175 uid=1000 auid=1000 ses=1 subj=un
Dec 17 14:25:51 ahmad-rostam audit[2175]: <audit-1101> pid=2175 uid=1000 auid=1000 ses=1 subj=un
Dec 17 14:25:51 ahmad-rostam su[2175]: (to root) ahmad-rostamy on pts/2
Dec 17 14:25:51 ahmad-rostam su[2175]: pam_unix(su:session): session opened for user root by ahm
Dec 17 14:25:51 ahmad-rostam audit[2175]: <audit-1103> pid=2175 uid=1000 auid=1000 ses=1 subj=un
Dec 17 14:25:51 ahmad-rostam audit[2175]: <audit-1105> pid=2175 uid=1000 auid=1000 ses=1 subj=un
Dec 17 14:26:19 ahmad-rostam audit[1]: <audit-1131> pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 s
Dec 17 14:26:45 ahmad-rostam su[2175]: pam_unix(su:session): session closed for user root
Dec 17 14:26:45 ahmad-rostam audit[2175]: <audit-1106> pid=2175 uid=1000 auid=1000 ses=1 subj=un
Dec 17 14:26:45 ahmad-rostam audit[2175]: <audit-1104> pid=2175 uid=1000 auid=1000 ses=1 subj=un
Dec 17 14:26:53 ahmad-rostam su[1853]: pam_unix(su:session): session closed for user root
Dec 17 14:26:53 ahmad-rostam audit[1853]: <audit-1106> pid=1853 uid=1000 auid=1000 ses=1 subj=un
Dec 17 14:26:53 ahmad-rostam audit[1853]: <audit-1104> pid=1853 uid=1000 auid=1000 ses=1 subj=un
Dec 17 14:32:18 ahmad-rostam kernel: nouveau  [  PTHERM][0000:01:00.0] temperature (105 C) hit t
lines 29-51/51 (END)
Dec 17 14:19:53 ahmad-rostam org.gtk.Private.UDisks2VolumeMonitor[1114]: index_parse.c:190: indx_parse()
Dec 17 14:19:53 ahmad-rostam org.gtk.Private.UDisks2VolumeMonitor[1114]: index_parse.c:190: indx_parse()
Dec 17 14:19:53 ahmad-rostam udisksd[1336]: Mounted /dev/sda8 at /run/media/ahmad-rostamy/other on behal
Dec 17 14:19:58 ahmad-rostam audit[1]: <audit-1131> pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=syst
Dec 17 14:25:49 ahmad-rostam dbus[511]: [system] Activating via systemd: service name='net.reactivated.F
Dec 17 14:25:49 ahmad-rostam dbus[511]: [system] Successfully activated service 'net.reactivated.Fprint'
Dec 17 14:25:49 ahmad-rostam systemd[1]: Starting Fingerprint Authentication Daemon...
Dec 17 14:25:49 ahmad-rostam systemd[1]: Started Fingerprint Authentication Daemon.
Dec 17 14:25:49 ahmad-rostam audit[1]: <audit-1130> pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=syst
Dec 17 14:25:51 ahmad-rostam audit[2175]: <audit-1100> pid=2175 uid=1000 auid=1000 ses=1 subj=unconfined
Dec 17 14:25:51 ahmad-rostam audit[2175]: <audit-1101> pid=2175 uid=1000 auid=1000 ses=1 subj=unconfined
Dec 17 14:25:51 ahmad-rostam su[2175]: (to root) ahmad-rostamy on pts/2
Dec 17 14:25:51 ahmad-rostam su[2175]: pam_unix(su:session): session opened for user root by ahmad-rosta
Dec 17 14:25:51 ahmad-rostam audit[2175]: <audit-1103> pid=2175 uid=1000 auid=1000 ses=1 subj=unconfined
Dec 17 14:25:51 ahmad-rostam audit[2175]: <audit-1105> pid=2175 uid=1000 auid=1000 ses=1 subj=unconfined
Dec 17 14:26:19 ahmad-rostam audit[1]: <audit-1131> pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=syst
Dec 17 14:26:45 ahmad-rostam su[2175]: pam_unix(su:session): session closed for user root
Dec 17 14:26:45 ahmad-rostam audit[2175]: <audit-1106> pid=2175 uid=1000 auid=1000 ses=1 subj=unconfined
Dec 17 14:26:45 ahmad-rostam audit[2175]: <audit-1104> pid=2175 uid=1000 auid=1000 ses=1 subj=unconfined
Dec 17 14:26:53 ahmad-rostam su[1853]: pam_unix(su:session): session closed for user root
Dec 17 14:26:53 ahmad-rostam audit[1853]: <audit-1106> pid=1853 uid=1000 auid=1000 ses=1 subj=unconfined
Dec 17 14:26:53 ahmad-rostam audit[1853]: <audit-1104> pid=1853 uid=1000 auid=1000 ses=1 subj=unconfined
Dec 17 14:32:18 ahmad-rostam kernel: nouveau  [  PTHERM][0000:01:00.0] temperature (105 C) hit the 'crit
lines 29-51/51 (END)
Dec 17 14:19:53 ahmad-rostam org.gtk.Private.UDisks2VolumeMonitor[1114]: index_parse.c:190: indx_parse(): e
Dec 17 14:19:53 ahmad-rostam org.gtk.Private.UDisks2VolumeMonitor[1114]: index_parse.c:190: indx_parse(): e
Dec 17 14:19:53 ahmad-rostam udisksd[1336]: Mounted /dev/sda8 at /run/media/ahmad-rostamy/other on behalf o
Dec 17 14:19:58 ahmad-rostam audit[1]: <audit-1131> pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=system_
Dec 17 14:25:49 ahmad-rostam dbus[511]: [system] Activating via systemd: service name='net.reactivated.Fpri
Dec 17 14:25:49 ahmad-rostam dbus[511]: [system] Successfully activated service 'net.reactivated.Fprint'
Dec 17 14:25:49 ahmad-rostam systemd[1]: Starting Fingerprint Authentication Daemon...
Dec 17 14:25:49 ahmad-rostam systemd[1]: Started Fingerprint Authentication Daemon.
Dec 17 14:25:49 ahmad-rostam audit[1]: <audit-1130> pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=system_
Dec 17 14:25:51 ahmad-rostam audit[2175]: <audit-1100> pid=2175 uid=1000 auid=1000 ses=1 subj=unconfined_u:
Dec 17 14:25:51 ahmad-rostam audit[2175]: <audit-1101> pid=2175 uid=1000 auid=1000 ses=1 subj=unconfined_u:
Dec 17 14:25:51 ahmad-rostam su[2175]: (to root) ahmad-rostamy on pts/2
Dec 17 14:25:51 ahmad-rostam su[2175]: pam_unix(su:session): session opened for user root by ahmad-rostamy(
Dec 17 14:25:51 ahmad-rostam audit[2175]: <audit-1103> pid=2175 uid=1000 auid=1000 ses=1 subj=unconfined_u:
Dec 17 14:25:51 ahmad-rostam audit[2175]: <audit-1105> pid=2175 uid=1000 auid=1000 ses=1 subj=unconfined_u:
Dec 17 14:26:19 ahmad-rostam audit[1]: <audit-1131> pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=system_
Dec 17 14:26:45 ahmad-rostam su[2175]: pam_unix(su:session): session closed for user root
Dec 17 14:26:45 ahmad-rostam audit[2175]: <audit-1106> pid=2175 uid=1000 auid=1000 ses=1 subj=unconfined_u:
Dec 17 14:26:45 ahmad-rostam audit[2175]: <audit-1104> pid=2175 uid=1000 auid=1000 ses=1 subj=unconfined_u:
Dec 17 14:26:53 ahmad-rostam su[1853]: pam_unix(su:session): session closed for user root
Dec 17 14:26:53 ahmad-rostam audit[1853]: <audit-1106> pid=1853 uid=1000 auid=1000 ses=1 subj=unconfined_u:
Dec 17 14:26:53 ahmad-rostam audit[1853]: <audit-1104> pid=1853 uid=1000 auid=1000 ses=1 subj=unconfined_u:
Dec 17 14:32:18 ahmad-rostam kernel: nouveau  [  PTHERM][0000:01:00.0] temperature (105 C) hit the 'critica
lines 29-51/51 (END)
Dec 17 14:19:53 ahmad-rostam org.gtk.Private.UDisks2VolumeMonitor[1114]: index_parse.c:190: indx_parse(): error
Dec 17 14:19:53 ahmad-rostam org.gtk.Private.UDisks2VolumeMonitor[1114]: index_parse.c:190: indx_parse(): error
Dec 17 14:19:53 ahmad-rostam udisksd[1336]: Mounted /dev/sda8 at /run/media/ahmad-rostamy/other on behalf of ui
Dec 17 14:19:58 ahmad-rostam audit[1]: <audit-1131> pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=system_u:sy
Dec 17 14:25:49 ahmad-rostam dbus[511]: [system] Activating via systemd: service name='net.reactivated.Fprint'
Dec 17 14:25:49 ahmad-rostam dbus[511]: [system] Successfully activated service 'net.reactivated.Fprint'
Dec 17 14:25:49 ahmad-rostam systemd[1]: Starting Fingerprint Authentication Daemon...
Dec 17 14:25:49 ahmad-rostam systemd[1]: Started Fingerprint Authentication Daemon.
Dec 17 14:25:49 ahmad-rostam audit[1]: <audit-1130> pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=system_u:sy
Dec 17 14:25:51 ahmad-rostam audit[2175]: <audit-1100> pid=2175 uid=1000 auid=1000 ses=1 subj=unconfined_u:unco
Dec 17 14:25:51 ahmad-rostam audit[2175]: <audit-1101> pid=2175 uid=1000 auid=1000 ses=1 subj=unconfined_u:unco
Dec 17 14:25:51 ahmad-rostam su[2175]: (to root) ahmad-rostamy on pts/2
Dec 17 14:25:51 ahmad-rostam su[2175]: pam_unix(su:session): session opened for user root by ahmad-rostamy(uid=
Dec 17 14:25:51 ahmad-rostam audit[2175]: <audit-1103> pid=2175 uid=1000 auid=1000 ses=1 subj=unconfined_u:unco
Dec 17 14:25:51 ahmad-rostam audit[2175]: <audit-1105> pid=2175 uid=1000 auid=1000 ses=1 subj=unconfined_u:unco
Dec 17 14:26:19 ahmad-rostam audit[1]: <audit-1131> pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=system_u:sy
Dec 17 14:26:45 ahmad-rostam su[2175]: pam_unix(su:session): session closed for user root
Dec 17 14:26:45 ahmad-rostam audit[2175]: <audit-1106> pid=2175 uid=1000 auid=1000 ses=1 subj=unconfined_u:unco
Dec 17 14:26:45 ahmad-rostam audit[2175]: <audit-1104> pid=2175 uid=1000 auid=1000 ses=1 subj=unconfined_u:unco
Dec 17 14:26:53 ahmad-rostam su[1853]: pam_unix(su:session): session closed for user root
Dec 17 14:26:53 ahmad-rostam audit[1853]: <audit-1106> pid=1853 uid=1000 auid=1000 ses=1 subj=unconfined_u:unco
Dec 17 14:26:53 ahmad-rostam audit[1853]: <audit-1104> pid=1853 uid=1000 auid=1000 ses=1 subj=unconfined_u:unco
Dec 17 14:32:18 ahmad-rostam kernel: nouveau  [  PTHERM][0000:01:00.0] temperature (105 C) hit the 'critical' t
lines 29-51/51 (END)
Dec 17 14:19:53 ahmad-rostam org.gtk.Private.UDisks2VolumeMonitor[1114]: index_parse.c:190: indx_parse(): error o
Dec 17 14:19:53 ahmad-rostam org.gtk.Private.UDisks2VolumeMonitor[1114]: index_parse.c:190: indx_parse(): error o
Dec 17 14:19:53 ahmad-rostam udisksd[1336]: Mounted /dev/sda8 at /run/media/ahmad-rostamy/other on behalf of uid
Dec 17 14:19:58 ahmad-rostam audit[1]: <audit-1131> pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=system_u:syst
Dec 17 14:25:49 ahmad-rostam dbus[511]: [system] Activating via systemd: service name='net.reactivated.Fprint' un
Dec 17 14:25:49 ahmad-rostam dbus[511]: [system] Successfully activated service 'net.reactivated.Fprint'
Dec 17 14:25:49 ahmad-rostam systemd[1]: Starting Fingerprint Authentication Daemon...
Dec 17 14:25:49 ahmad-rostam systemd[1]: Started Fingerprint Authentication Daemon.
Dec 17 14:25:49 ahmad-rostam audit[1]: <audit-1130> pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=system_u:syst
Dec 17 14:25:51 ahmad-rostam audit[2175]: <audit-1100> pid=2175 uid=1000 auid=1000 ses=1 subj=unconfined_u:unconf
Dec 17 14:25:51 ahmad-rostam audit[2175]: <audit-1101> pid=2175 uid=1000 auid=1000 ses=1 subj=unconfined_u:unconf
Dec 17 14:25:51 ahmad-rostam su[2175]: (to root) ahmad-rostamy on pts/2
Dec 17 14:25:51 ahmad-rostam su[2175]: pam_unix(su:session): session opened for user root by ahmad-rostamy(uid=10
Dec 17 14:25:51 ahmad-rostam audit[2175]: <audit-1103> pid=2175 uid=1000 auid=1000 ses=1 subj=unconfined_u:unconf
Dec 17 14:25:51 ahmad-rostam audit[2175]: <audit-1105> pid=2175 uid=1000 auid=1000 ses=1 subj=unconfined_u:unconf
Dec 17 14:26:19 ahmad-rostam audit[1]: <audit-1131> pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=system_u:syst
Dec 17 14:26:45 ahmad-rostam su[2175]: pam_unix(su:session): session closed for user root
Dec 17 14:26:45 ahmad-rostam audit[2175]: <audit-1106> pid=2175 uid=1000 auid=1000 ses=1 subj=unconfined_u:unconf
Dec 17 14:26:45 ahmad-rostam audit[2175]: <audit-1104> pid=2175 uid=1000 auid=1000 ses=1 subj=unconfined_u:unconf
Dec 17 14:26:53 ahmad-rostam su[1853]: pam_unix(su:session): session closed for user root
Dec 17 14:26:53 ahmad-rostam audit[1853]: <audit-1106> pid=1853 uid=1000 auid=1000 ses=1 subj=unconfined_u:unconf
Dec 17 14:26:53 ahmad-rostam audit[1853]: <audit-1104> pid=1853 uid=1000 auid=1000 ses=1 subj=unconfined_u:unconf
Dec 17 14:32:18 ahmad-rostam kernel: nouveau  [  PTHERM][0000:01:00.0] temperature (105 C) hit the 'critical' thr
lines 29-51/51 (END)
Dec 17 14:19:53 ahmad-rostam org.gtk.Private.UDisks2VolumeMonitor[1114]: index_parse.c:190: indx_parse(): error op
Dec 17 14:19:53 ahmad-rostam org.gtk.Private.UDisks2VolumeMonitor[1114]: index_parse.c:190: indx_parse(): error op
Dec 17 14:19:53 ahmad-rostam udisksd[1336]: Mounted /dev/sda8 at /run/media/ahmad-rostamy/other on behalf of uid 1
Dec 17 14:19:58 ahmad-rostam audit[1]: <audit-1131> pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=system_u:syste
Dec 17 14:25:49 ahmad-rostam dbus[511]: [system] Activating via systemd: service name='net.reactivated.Fprint' uni
Dec 17 14:25:49 ahmad-rostam dbus[511]: [system] Successfully activated service 'net.reactivated.Fprint'
Dec 17 14:25:49 ahmad-rostam systemd[1]: Starting Fingerprint Authentication Daemon...
Dec 17 14:25:49 ahmad-rostam systemd[1]: Started Fingerprint Authentication Daemon.
Dec 17 14:25:49 ahmad-rostam audit[1]: <audit-1130> pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=system_u:syste
Dec 17 14:25:51 ahmad-rostam audit[2175]: <audit-1100> pid=2175 uid=1000 auid=1000 ses=1 subj=unconfined_u:unconfi
Dec 17 14:25:51 ahmad-rostam audit[2175]: <audit-1101> pid=2175 uid=1000 auid=1000 ses=1 subj=unconfined_u:unconfi
Dec 17 14:25:51 ahmad-rostam su[2175]: (to root) ahmad-rostamy on pts/2
Dec 17 14:25:51 ahmad-rostam su[2175]: pam_unix(su:session): session opened for user root by ahmad-rostamy(uid=100
Dec 17 14:25:51 ahmad-rostam audit[2175]: <audit-1103> pid=2175 uid=1000 auid=1000 ses=1 subj=unconfined_u:unconfi
Dec 17 14:25:51 ahmad-rostam audit[2175]: <audit-1105> pid=2175 uid=1000 auid=1000 ses=1 subj=unconfined_u:unconfi
Dec 17 14:26:19 ahmad-rostam audit[1]: <audit-1131> pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=system_u:syste
Dec 17 14:26:45 ahmad-rostam su[2175]: pam_unix(su:session): session closed for user root
Dec 17 14:26:45 ahmad-rostam audit[2175]: <audit-1106> pid=2175 uid=1000 auid=1000 ses=1 subj=unconfined_u:unconfi
Dec 17 14:26:45 ahmad-rostam audit[2175]: <audit-1104> pid=2175 uid=1000 auid=1000 ses=1 subj=unconfined_u:unconfi
Dec 17 14:26:53 ahmad-rostam su[1853]: pam_unix(su:session): session closed for user root
Dec 17 14:26:53 ahmad-rostam audit[1853]: <audit-1106> pid=1853 uid=1000 auid=1000 ses=1 subj=unconfined_u:unconfi
Dec 17 14:26:53 ahmad-rostam audit[1853]: <audit-1104> pid=1853 uid=1000 auid=1000 ses=1 subj=unconfined_u:unconfi
Dec 17 14:32:18 ahmad-rostam kernel: nouveau  [  PTHERM][0000:01:00.0] temperature (105 C) hit the 'critical' thre
lines 29-51/51 (END)
Dec 17 14:19:53 ahmad-rostam org.gtk.Private.UDisks2VolumeMonitor[1114]: index_parse.c:190: indx_parse(): error opening /run/media/ahmad-rostamy/other/BDMV/index.bdmv
Dec 17 14:19:53 ahmad-rostam org.gtk.Private.UDisks2VolumeMonitor[1114]: index_parse.c:190: indx_parse(): error opening /run/media/ahmad-rostamy/other/BDMV/BACKUP/index.bdmv
Dec 17 14:19:53 ahmad-rostam udisksd[1336]: Mounted /dev/sda8 at /run/media/ahmad-rostamy/other on behalf of uid 1000
Dec 17 14:19:58 ahmad-rostam audit[1]: <audit-1131> pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=system_u:system_r:init_t:s0 msg='unit=fprintd comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostn
Dec 17 14:25:49 ahmad-rostam dbus[511]: [system] Activating via systemd: service name='net.reactivated.Fprint' unit='fprintd.service'
Dec 17 14:25:49 ahmad-rostam dbus[511]: [system] Successfully activated service 'net.reactivated.Fprint'
Dec 17 14:25:49 ahmad-rostam systemd[1]: Starting Fingerprint Authentication Daemon...
Dec 17 14:25:49 ahmad-rostam systemd[1]: Started Fingerprint Authentication Daemon.
Dec 17 14:25:49 ahmad-rostam audit[1]: <audit-1130> pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=system_u:system_r:init_t:s0 msg='unit=fprintd comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostn
Dec 17 14:25:51 ahmad-rostam audit[2175]: <audit-1100> pid=2175 uid=1000 auid=1000 ses=1 subj=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023 msg='op=PAM:authentication grantors=pam_unix acct
Dec 17 14:25:51 ahmad-rostam audit[2175]: <audit-1101> pid=2175 uid=1000 auid=1000 ses=1 subj=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023 msg='op=PAM:accounting grantors=pam_unix,pam_loca
Dec 17 14:25:51 ahmad-rostam su[2175]: (to root) ahmad-rostamy on pts/2
Dec 17 14:25:51 ahmad-rostam su[2175]: pam_unix(su:session): session opened for user root by ahmad-rostamy(uid=1000)
Dec 17 14:25:51 ahmad-rostam audit[2175]: <audit-1103> pid=2175 uid=1000 auid=1000 ses=1 subj=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023 msg='op=PAM:setcred grantors=pam_unix acct="root"
Dec 17 14:25:51 ahmad-rostam audit[2175]: <audit-1105> pid=2175 uid=1000 auid=1000 ses=1 subj=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023 msg='op=PAM:session_open grantors=pam_keyinit,pam
Dec 17 14:26:19 ahmad-rostam audit[1]: <audit-1131> pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=system_u:system_r:init_t:s0 msg='unit=fprintd comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostn
Dec 17 14:26:45 ahmad-rostam su[2175]: pam_unix(su:session): session closed for user root
Dec 17 14:26:45 ahmad-rostam audit[2175]: <audit-1106> pid=2175 uid=1000 auid=1000 ses=1 subj=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023 msg='op=PAM:session_close grantors=pam_keyinit,pa
Dec 17 14:26:45 ahmad-rostam audit[2175]: <audit-1104> pid=2175 uid=1000 auid=1000 ses=1 subj=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023 msg='op=PAM:setcred grantors=pam_unix acct="root"
Dec 17 14:26:53 ahmad-rostam su[1853]: pam_unix(su:session): session closed for user root
Dec 17 14:26:53 ahmad-rostam audit[1853]: <audit-1106> pid=1853 uid=1000 auid=1000 ses=1 subj=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023 msg='op=PAM:session_close grantors=pam_keyinit,pa
Dec 17 14:26:53 ahmad-rostam audit[1853]: <audit-1104> pid=1853 uid=1000 auid=1000 ses=1 subj=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023 msg='op=PAM:setcred grantors=pam_unix acct="root"
Dec 17 14:32:18 ahmad-rostam kernel: nouveau  [  PTHERM][0000:01:00.0] temperature (105 C) hit the 'critical' threshold


اینم دستور بعدی

# journalctl -l -b -1 | grep -i shut
Dec 17 17:31:08 ahmad-rostam systemd[1]: Starting Cleaning Up and Shutting Down Daemons...
Dec 17 17:31:08 ahmad-rostam systemd[1]: Stopped Cleaning Up and Shutting Down Daemons.
Dec 17 14:01:17 ahmad-rostam audit[1]: <audit-1130> pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=system_u:system_r:init_t:s0 msg='unit=dracut-shutdown comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
Dec 17 14:01:18 ahmad-rostam systemd[1]: Starting Update UTMP about System Boot/Shutdown...
Dec 17 14:01:18 ahmad-rostam systemd[1]: Started Update UTMP about System Boot/Shutdown.
Dec 17 14:01:30 ahmad-rostam systemd[1]: Started Logout off all iSCSI sessions on shutdown.
Dec 17 14:01:30 ahmad-rostam systemd[1]: Starting Logout off all iSCSI sessions on shutdown...
Dec 17 14:01:30 ahmad-rostam audit[1]: <audit-1130> pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=system_u:system_r:init_t:s0 msg='unit=iscsi-shutdown comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success
in the hill

معاونت سایت
آواتار کاربر
پست: 6443
تاریخ عضویت: دوشنبه 21 مرداد 1387, 11:47 pm
محل اقامت: اصفهان

Re: سیاه شدن صفحه مانیتور در فدورا ۲۲ ایکس فیس

پستتوسط hedayat » جمعه 27 آذر 1394, 10:03 pm

من دنبال داغ شدن cpu بودم، ولی یه چیزی ممکنه باعث shutdown خودکار بشه:
Dec 17 14:32:18 ahmad-rostam kernel: nouveau [ PTHERM][0000:01:00.0] temperature (105 C) hit the 'critical' threshold

کارت گرافیکتون فن داره؟! اگه داره یه فوتی بهش بکنید! شاید خوب نمیچرخه. اگه نداره احتمالا کلا چرخش هوا توی کیستون خوب نیست. اگرم لپ‌تاپه به صورت مشابه.

پست: 181
تاریخ عضویت: جمعه 24 خرداد 1392, 10:09 pm
محل اقامت: اصفهان،فریدن،شاه عنایت

Re: سیاه شدن صفحه مانیتور در فدورا ۲۲ ایکس فیس

پستتوسط masoudrko » پنج شنبه 17 دی 1394, 3:59 pm

سلام بله هدایت جان مشکل از گرافیک بود فنش سوخته بود متاسفانه دیر فهمیدم گرافیکم سوخت :(( :(( :((
کلی هزینه گذاشت گردنم
تشکر از راهنماییتون
in the hill

معاونت سایت
آواتار کاربر
پست: 6443
تاریخ عضویت: دوشنبه 21 مرداد 1387, 11:47 pm
محل اقامت: اصفهان

Re: سیاه شدن صفحه مانیتور در فدورا ۲۲ ایکس فیس

پستتوسط hedayat » دوشنبه 21 دی 1394, 11:58 am

ای بابا... به هر حال موفق باشید :)

بازگشت به نرم‌افزار

چه کسی آنلاین است

کاربران حاضر در این انجمن : کاربر عضو شده ای موجود نیست و 8 مهمان